İçeriğe geç

Ankara Avukatlık Bürosu

Sık Sorulan Sorular

Ankara Avukatlık Bürosu
Avukata ücret ödemem gerekir mi?

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre avukata ücret ödemek zorunludur.  Bu tarife; yapılması istenilen hukuki işlem karşılığında avukatın alması gereken en düşük ücreti düzenlemektedir.

Kendim için nasıl bir avukat tutabilirim?

Avukat tutmaya karar vermişseniz dilediğiniz bir avukatla görüşebilir ve ona işi verebilirsiniz. Bu konuda herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır. Ancak avukata iş sahibi olarak iş verirken avukatlık hizmet ve ücret sözleşmesi imzalamanız oldukça faydalı olacaktır. Hemen akabinde ise vekil olarak tayin etmek istediğiniz avukata noter aracılığıyla vekaletname çıkarmanız gerekir.

Avukat başka bir şehirdeki davayı takip edebilir mi?

Avukatlar levhasın kayıtlı olduğu baronun bulunduğu yerdeki davaları takip edebildiği gibi farklı bir şehirdeki davaları da takip edebilirler. Bu konuda herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. Avukatınız başka bir şehirde olsa davanızı takip edebilir, duruşmalara girebilir ve sizi temsil edebilir.

Kendi davamı kendim açabilir miyim?

Pek tabii ki kendiniz dava açabilir ve açmış olduğunuz bu davayı takip edebilirsiniz. Ancak hukuk oldukça kapsamlı bir alan olup, dava açılırken ya da açmış olduğunuz davayı takip ederken hata yapma ya da süreleri kaçırma gibi tehlikeleri de barındırmaktadır. Yargıtay’ın ‘’ dava dilekçesi davanın alın yazısıdır’’ söylemi de dikkate alındığında dava açmadan önce Ankara avukat ve uyap avukat hukuki desteği almanız yargılama aşamasında doğacak hak ve menfaat kayıplarının önüne geçecektir.

Davamın durumunu nasıl öğrenebilirim?

Vatandaş olarak tarafı olduğunuz davanın durumunu öğrenmek için avukatla kendinizi temsil ediyorsanız avukatınıza danışabilir ya da e-devlet hizmeti olan uyap vatandaş portal üzerinden dosya işlemleri –dosya sorgulama adımları takip edilerek davanızın durumunu öğrenebilirsiniz. uyap vatandaş portal kavraması bir güç bir sistem olduğu için Ankara avukat aracılığıyla davanızın ne aşamada olduğu hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Dava açmak masraflı mıdır?

Dava açma masrafları Adalet Bakanlığı tarafından belirlenmekte ve bir takım harç ve masrafları içinde barındırmaktadır.  Dava açarken yatırılan harç ve masraflar davanın kazanılması halinde karşı taraftan alınmaktadır. Yatırılan harç ve masraflar her davaya göre değişiklik göstermektedir.

Yaptığım masrafları geri alabilecek miyim?

Dava açarken birtakım harç ve masraflar yatırılmaktadır. Açmış olduğunuz davayı kazanmanız halinde yapılan masrafları karşı taraftan alabilirsiniz.

Dava açacağım mahkeme bana yardımcı olur mu?

Dava açma aşamasında mahkemenin size yardım etmek gibi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. Açılacak bir davada yeteri kadar bilgi sahibi değilseniz hak ve menfaat kayıplarına uğrama durumunuz kuvvetle muhtemeldir. Bu sebeple dava açmadan önce Ankara avukat ve uyap avukat danışmanlık hizmeti almanız oldukça lehinize olacaktır.

Vekaletname nasıl çıkartırım?

Bir avukata vekaletname vermek istediğinizde avukatın vekaletname bilgilerini alarak; nüfus cüzdanınız, sürücü belgeniz ya da pasaportunuzla notere gitmeniz yeterli olacaktır. Noterde vekaletname çıkarma işlemi 250-300 lira civarındadır.

Avukata vekaletname nasıl verilir?

Kişi kimlik bilgilerini ibraz edebileceği resmi bir belgeyle notere giderek hangi avukata vekaletname çıkartmak istediğini belirtir. Vekaletname çıkarmak istediğiniz avukata ait bilgilere sahip olmanız bu aşamada önem arz etmektedir.

Yurtdışında vekaletname nasıl çıkartabiliriz?

Yurtdışında vekalet verme işlemleri konsoloslukların yetkisindedir. En yakın Türk Konsolosluğu’na giderek ülkenize ait dil ile vekaletname işlemlerinizi yürütebilirsiniz.

Yurtdışında vekaletname nasıl çıkartabiliriz?

Yurtdışında vekalet verme işlemleri konsoloslukların yetkisindedir. En yakın Türk Konsolosluğu’na giderek ülkenize ait dil ile vekaletname işlemlerinizi yürütebilirsiniz.

Avukatlık ücreti nedir avukata ücret ödemek zorunda mıyım?

Avukata ücret ödemek zorunlu olup, bu ücretin ne kadar olacağı Avukatlık Ücret Tarifesi’nde belirlenmiştir.

Dava nasıl açılır?

Gerekli harç ve yargılama giderleri yatırılmak suretiyle yetkili ve görevli olan mahkemeye sunulacak dava dilekçesi ile dava açılmaktadır. Avukatlar, uyap avukat portal üzerinden sisteme dilekçelerini online olarak yükleyerek pratik bir şekilde dava açabilmektedirler. Bu sebeple dava açma işlemlerinizi bir avukat aracılığıyla yürütmeniz oldukça avantajlı olacaktır.

Dava masraflarını kim öder?

 Dava masraflarını yargılama sonucunda haksız çıkan ya da davayı kaybeden taraf ödemektedir.

Dava açmadan önce neleri bilmem gerekir?

Dava açmadan önce açılacak davaya bakmakla görevli ve yetkili mahkemenin hangi mahkeme olduğunu, davanın lehe ve aleyhe sonuçlanması halinde hukuki zeminde ne gibi etkiler doğuracağını, dava masraflarını ve nasıl bir yöntem izleneceğini bilmek gereklidir. Ankara avukat olarak dava açma aşamasında sizleri bekleyen lehe ve aleyhe hususlarda danışma hizmeti verilmektedir.

Dava dilekçesinde nelere dikkat edilmelidir?
 • Davanın açılacağı adliye ve mahkeme adı
 • Davacı adı soyadı
 • Davacı TC. kimlik numarası
 • Davacı adresi.
 • Davalı adı soyadı
 • Davalı TC. kimlik numarası
 • Davalı  adresi.
 • Açıklamalar/izahat madde halinde ve açıklamalı olarak
 • Deliller; mahkeme dosyaları, cd, belge gibi delil niteliği sayılan ekler
 • Tanık adı soyadı
 • TC. numarası
 • Sonuç ve istem
 • Dava konusu gibi hususlara oldukça dikkat edilmeli ve dava dilekçesi eksiksiz olmalıdır.
Nasıl suç duyurusunda bulunabilirim? 

Suçun işlendiği yer Cumhuriyet Savcısına hitaben yazılacak bir dilekçe ile bulunduğunuz yer adliyesinde savcılık müracaata giderek dilekçenizi verebilirsiniz.

Daha önce yapmış olduğum şikayetten vazgeçebilir miyim?

Evet, daha önce yapmış olduğunuz bir şikayetten vazgeçebilirsiniz. Ancak bu her durumda yargılamaya aynı şekilde etki etmemektedir. Soruşturulan suç şikayete bağlı bir suç ise şikayet yokluğundan soruşturma işlemlerine devam edilmeyecekken, şikayete bağlı bir suç değilse savcılık şikayetten vazgeçme herhangi bir sonuç doğurmayacaktır.

Tanıklık ücreti nedir?

2023 yılı Tanıklık Tarifesi’ne göre tanığa, yapmış olduğu tanıklık nedeniyle kaybettiği zamanla orantılı olarak 40,00 ilâ 80,00 TL arasında bir ücret ödenmektedir.

Mahkemede tanıklık yapmaya gitmezsem ne olur?

Mahkeme tarafından tanıklık sebebiyle tebligat almış ve çağrılmışsanız; hakkınızda zorla getirme kararı çıkarılmaması için davete icabet etmeli ya da haklı bir mazeretiniz varsa bunu bildirmelisiniz. Aksi takdirde hakkınızda zorla getirme kararı çıkarılacaktır.

HAGB nedir?

Hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kurumu; yargılama sonucunda sanığa verilen cezanın 2 sene ve altında olması, sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmamış olması, suç neticesinde meydana gelen zararın giderilmiş olması ve sanığın hagb’yi kabul etmesine bağlıdır. Hagb alan sanık 5 yıl boyunca kasıtlı bir suç işlemediği takdirde hüküm açıklanmayacaktır.

Denetimli Serbestlik nedir?

Hükümlünün kanun tarafından belirlenen deneme süresi içerisinde, toplum içinde denetim ve takibinin yapılmasıyla iyileştirilip topluma kazandırılması amacıyla yapılan her türlü hizmet ve kaynakların sunulduğu ceza infaz yöntemidir. koşullu salıverilme tarihine belli bir süre kalmış olan hükümlülerin cezasının belli bir süreyle denetim ve gözlem altında çektirilmesidir. Bu sayede hükümlülerin cezasını cezaevi dışında çekmeleri ve topluma kazandırılmaları sağlanmaktadır.

Uzlaştırma nedir?

Uzlaştırma bir alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemidir. Uzlaştırmaya tabi olan suçlar bakımından uyuşmazlığın taraflarının bağımsız ve tarafsız bir uzlaştırmacının da bulunduğu ortamda görüştürülerek ortak biz zeminde buluşmaları sağlanır. Bu sayede ceza yargılaması neticesinde uzun vakit alacak yargılama sürecine gerek kalmadan uyuşmazlık çözümlenir.

Ücretlerim gününde ödenmiyor ne yapabilirim?

Ücretin ödenme tarihinden itibaren 20 gün geçmesine rağmen hala ücret alacağınız ödenmez ise İş Kanunu’nun 26. Maddesi uyarınca 6 günlük hak düşürücü süre içerisinde iş sözleşmesini haklı sebeple feshedebilirsiniz.  Önemle belirtmek isteriz ki; işçi sözleşmesini feshetmeden önce işverenine ücret alacağı talebini içeren bir ihtarname çekmelidir.

İşyerim başka bir yere taşınıyor gitmek istemiyorum ne yapabilirim?

İşvereniniz çalışma koşullarında esaslı bir değişikliğe gitmek isterse bunu size yazılı olarak bildirmek zorundadır. İşvereniniz tarafından yazılı olarak bildirilen görev yeri değişikliğine 6 gün içinde yazılı dönüş yaparak görevi kabul etmediğinizi bildirmelisiniz.

İşsizlik maaşı almak için gerekli şartlar nelerdir?
 • İsteği dışında, bir kusuru olmaksızın işten ayrılmak zorunda kalma,
 • İşten çıkmadan önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak(çalışmış olmak),
 • İşten ayrılmadan önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primini ödemiş olmak,
 • İşten ayrılmasından sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR’a bizzat ya da online olarak başvuruda bulunmak.
İşten ayrılmak istiyorum kıdem tazminatı alır mıyım?

İşçi kendi isteği ile işyerinden ayrılsa bile kıdem tazminatı alabilir. Ancak bunun için işten ayrılma nedeni haklı bir nedene dayanmak zorundadır. Haksız olarak iş akdine son veren işçi kıdem tazminatına hak kazanamaz.

Maaşımın bir kısmı elden veriliyor bir kısmı bankadan yatırılıyor ne yapmalıyım?

İşçinin maaşının ya da herhangi bir alacağının (primi fazla mesai gibi) elden ödeniyor olması işçi için haklı fesih nedeni oluşturmaktadır. Alanında uzman bir Ankara avukat danışmanlığı almanızı tavsiye ederiz.

Sabıka kaydım var memur olabilir miyim?

Taksirle işlenen suçlardan dolayı alınan mahkumiyet ve adli para cezaları memuriyete engel değildir.

İş kazası geçirdim tazminat alabilir miyim?

İşyerinde çalışmakta olan bir işçinin yapmış olduğu iş sebebiyle ölmesi ya da yaralanması halinde, kaza geçiren işçinin kendisinin veya yakınlarının işverenden tazminat alma hakkı bulunmaktadır. Hangi kaza ve yaralanmaların iş kazası kapsamında olduğunu öğrenmek için Ankara avukatlık ve uyap avukat yardımı alabilirsiniz.

Boşanmak için ne yapmalıyım?

Taraflar boşanma konusunda eşleriyle evliliğin tüm konularında mutabakata vararak anlaşmalı boşanma yolunu tercih edebilirler. Eğer anlaşmak mümkün değilse; kusurlu olan taraf kendiniz olmadıkça aile mahkemesine verilecek bir boşanma dava dilekçesi ile çekişmeli boşanma davası açarak boşanabilirsiniz.

Nafaka sadece kadına mı verilir?

Halk arasında sıklıkla nafakanın sadece kadına verildiği gibi batıl bir inanış vardır. Ancak bu durum gerçeği yansıtmamaktadır.  Nafaka pek tabii erkeğe de verilebilir.

Babalık davası nedir?

Soybağının tespitine ilişkin bir dava olan babalık davası; evlilik dışı meydana gelen çocukla baba arasındaki bağın hukuki olarak kurulmasıdır. Babalık davasını sadece anne ve çocuk açabilmektedir.

Velayet kimde kalır?

Anne ve baba evli değillerse çocuğun velayeti anneye ait olacaktır. Anne ve baba evli olduğu sürece ortak velayet söz konusu olacaktır.

Boşanma davaları ne kadar sürer?

Boşanma davalarının ne kadar sürdüğü davanın anlaşmalı boşanma mı yoksa çekişmeli boşanma mı olduğuna göre değişkenlik göstermektedir. Anlaşmalı boşanma davaları genellikle 1-2 ay gibi kısa bir sürede sonuçlanırken; çekişmeli boşanma davaları ise 1-2 sene gibi süreçlere yayılabilmektedir.  Somut olaya göre davanın seyri de değişmektedir.

Nafaka ödemeyen eşin çocukla görüşmesi engellenebilir mi?

Nafaka ödeyip ödememe eşin müşterek çocuğuyla görüşmesi için bir engel değildir.

Yurtdışında boşandık ama Türkiye’deki kayıtlarda hala evli olarak görünüyoruz?

Yurtdışında boşanmış olmak Türk hukuk sisteminde herhangi bir sonuç doğurmayacaktır. Boşanma kararınızın Türkiye’de sonuç doğurabilmesi için ilgili kararın tanıma ya da tenfizi gerekir.

Kiracımı nasıl tahliye edebilirim?

Kiracınızı tahliye etmenin en hızlı yolu tahliye talepli icra takibi başlatmaktır. Bu bahsedilen takipte kiracıdan hem ödenmeyen kira alacakları hem de tahliye talep edilir.

İstediğim kişiye mirasımın tamamını bırakabilir miyim?

İstenilen kişiye mirasın tamamı bırakılamaz. Mirasçı atayarak mirasın bırakılabilmesi için saklı pay oranının ihlal edilmemesi gereklidir.

Ne kadar miras kaldı?

 Ne kadar miras kaldığını öğrenebilmek için öncelikle noterden ya da sulh hukuk mahkemesinden veraset ilamı yani mirasçılık belgesi alınması gerekecektir.

İcra takibi nasıl başlatılır?

İcra takibi alacaklının hazırlamış olduğu takip talebini borçlunun yerleşim yerindeki icra dairesine verilmesiyle başlamaktadır. Ancak yetkili icra dairesi somut olaya ve ilamın bulunup bulunmamasına göre değişiklik gösterebilir. İcra takiplerini avukat vasıtasıyla kolaylıkla yürütebilirsiniz.

İcra takibine itiraz etmesem ne olur?

İlamsız icra takibine 7 gün içerisinde itiraz edilmemesi halinde takip kesinleşecek ve alacaklı haciz aşamasına geçecektir. Alacaklı haciz aşamasına geçse dahi borçlunun menfi tespit davası, istirdat davası ve sebepsiz zenginleşme davası açma imkanı bulunmaktadır.

Elimdeki senedi nasıl icraya koyabilirim?

Kambiyo senedine özgü takip başlatılarak icra dairesi tarafından borçluya borcunu ödemesi için emir gönderilir. Eline tebligat ulaşan borçlunun bu ödeme emrine itiraz edebilmesi için 5 günlük yasal süresi bulunur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir