İçeriğe geç

Araç Değer Kaybı Hesaplama 2023

Araç değer kaybı hesaplama: kazasız haline kıyasla kaza sonrası aracınızda oluşan maddi değer kaybının hesaplanmasına denir. Araç değer kaybı hesaplama yöntemi Anayasa Mahkemesi 17.07.2020 tarihinde E. 2019/40 K. 2020/40 sayılı kararıyla değiştirilmiş ve maalesef sigorta şirketlerinin lehine bir hesaplama metodu belirlenmiştir.

Özetle anlatmak gerekirse Anayasa Mahkeme kararı öncesinde aracın kaza tarihindeki kazasız rayiç değeri ile kazalı arasındaki fark sigortalının poliçe sınırları dâhilinde kusur oranına göre hesaplanıp başvurucuya ödenmekte idi. Yeni Araç Değer Kaybı Hesaplama yöntemi ise hasarın boyutu ve KM katsayısı gibi kriterler getirerek sigorta şirketleri lehine bir düzenlemede bulunmuştur.

Araç Değer Kaybı Nasıl Hesaplanır?

Araç Değer Kaybı Nasıl Hesaplanır? Hesaplama için 3 adet veriye ihtiyacımız bulunmaktadır.

  1. Aracın kazasız rayiç değeri
  2. Aracın KM’ si
  3. Aracın hasar bedeli

Araç Değer Kaybı Hesaplama Robotu

Araç Değer Kaybı Hesaplama Robotu için öncelikle aracın baz değer kaybı sonra toplam değer kaybı hesaplanmalıdır. Ayrıntılı bilgi için Uyap avukat yardımı alınmasını tavsiye ederiz.

TOPLAM DEĞER KAYBI = Baz değer kaybı Ⅹ Hasar Boyutu Katsayısı Ⅹ Araç Kullanılmışlık Düzeyi (KM katsayısı)

Araç Değer Kaybı Hesaplama Tablosu Excel

Araç Değer Kaybı Hesaplama Tablosu Excel olarak aşağıda gösterildiği gibidir.

Hasar Boyutu Katsayısı Nasıl Bulunur?

KODHasar BoyutuKatsayı
A1Büyük Hasar0,90
A2Orta Hasar0,75
A3Küçük Hasar0,50
A4Basit Hasar0,25

Araç Kullanılmışlık Düzeyi Nasıl Hesaplanır?

Kullanılmışlık Düzeyi (KM)Katsayı
0-14.999 KM0,90
15.000 – 29.999 KM0,80
30.000 – 44.999 KM0,60
45.000 – 59.999 KM0,40
60.000 – 74.999 KM0,30
75.000 – 149.999 KM 0,20
150.000 ve üzeri KM deki araçlar0,10

Örnek Araç Değer Kaybı Excel Tablosu

ÖRNEK-1: Kazalı aracın KM si 123.000 Km, Rayiç değeri 400.000 TL, Hasar Bedeli 40.000 TL olsun. Değer Kaybı Nasıl Hesaplanır ?

Baz Değer Kaybı= 400.000 TL Ⅹ %19 = 76.000 TL

Toplam Değer Kaybı = 76.000 TL Ⅹ 0,20 Ⅹ 0,75= 11.400 TL 

ÖRNEK-2: Kazalı aracın KM si 237.000 Km, Rayiç değeri 285.000 TL, Hasar Bedeli 40.000 TL olsun. Değer Kaybı Nasıl Hesaplanır ?

Baz Değer Kaybı= 285.000 TL Ⅹ %19 = 54.150 TL

Toplam Değer Kaybı = 54.150 TL Ⅹ 0,10 Ⅹ 0,90= 4.873,50 TL 

ÖRNEK-3: Kazalı aracın KM si 45.000 Km, Rayiç değeri 750.000 TL, Hasar Bedeli 25.000 TL olsun. Değer Kaybı Nasıl Hesaplanır ?

Baz Değer Kaybı= 750.000 TL Ⅹ %19 = 142.500 TL

Toplam Değer Kaybı = 142.500 TL Ⅹ 0,40 Ⅹ 0,90= 51.300 TL 

Araç Değer Kaybı Başvurusu Nereye Yapılır?

Araç değer kaybı başvurusu Sigorta Tahkim Komisyonu nezdinde tahkime ya da Asliye Ticaret Mahkemesine dava açarak tahsil edilebilir. Başvuru için Uyap avukat danışmanlığı almanızı tavsiye ederiz.

Araç Değer Kaybı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Araç değer kaybı başvurusu nasıl yapılır: Öncelikle kaza yapan sigorta şirketine başvuru zorunluluğu bulunmaktadır. Sigorta şirketi başvurunuza 15 gün içinde cevap vermek ya da ödeme yapmak zorundadır. Bu ikisinin de olmaması durumunda https://online.sbm.org.tr/sbm-tahkim/cweb/edevlet/login.sbm?referrerUri=%2Fsbm-tahkim%2Fpublic%2FonlineBasvuru%2Fbasvur.sbm adresinden başvuru yapabilirsiniz.  Hak kaybına uğramamak adına Uyap avukat danışmanlığı almanızı öneririz.

Araç Değer Kaybı Başvurusu Gerekli Evraklar

Araç Değer Kaybı Başvurusu Gerekli evraklar:

  1. Kaza tespit tutanağı, 
  2. Ehliyet ve ruhsat sureti, 
  3. Kaza fotoğrafları, 
  4. Sigorta şirketine başvurduğunuza dair doküman, 
  5. Ekspertiz raporu (zorunlu değil)
  6. Araç tamir faturası (zorunlu değil)

Araç Değer Kaybı Başvurusu Masrafı?

Sigorta Tahkim Komisyona yapılan başvurularda başvuru ücreti 150,00 TL’ dir. Asliye mahkemesinde açılacak davalarda her sene Harçlar kanuna göre güncellenen tarifeye göre belirlenir. Bu yıl için araç değer kaybı dava masrafı 832,50 TL dir.

Araç Değer Kaybı Başvurusu Zamanaşımı

Araç Değer Kaybı Başvurusu Zamanaşımı kaza tarihinden itibaren 2 yıldır. Ayrıntılı bilgi için Uyap avukat danışmanlık hizmeti almanız tavsiye edilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir