İçeriğe geç

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Örneği

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Örneği, resmi şekilde yapılma zorunluluğu olan sözleşme türüdür. Noterler, Tapu Müdürlükleri ve Mahkemeler aracılığı ile bu sözleşme yapılabilir. Sözleşme iki tanık huzurunda imzalanmalı ve diğer tüm şartlar yerine getirilmelidir. Mirasçıların saklı payları ihlal edilmemeli, şekil şartlarına uyulmalıdır. Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Örneği ve sözleşmenin tüm koşulları ile ilgili makalemizi https://ankaraavukatlik.com/olunceye-kadar-bakma-sozlesmesi/ linkine tıklayarak okuyabilirsiniz.

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Örneği

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Örneği


Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi 

1.      TARAFLAR

Bu sözleşme ile ………….. Tc kimlik numaralı, 00/00/1942 doğum tarihli, ……….. kimlik seri numaralı, baba adı İ., ana adı M…. olan ………………. Ankara adresinde ikamet eden, ……………………..: BAKIM ALACAKLISI,

…………….Tc kimlik numaralı 00/00/1956 doğum tarihli, …….kimlik seri numaralı, baba adı …., ana adı …….olan ……………………..Ankara adresinde ikamet eden, ………….: BAKIM BORÇLUSU olarak anılacaktır.

 

2.      SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu sözleşme kapsamında Bakım Borçlusu Bakım Alacaklısının hayatı boyunca bakım ve gözetme borcunu üstleneceğini; Bakım Alacaklısının da bakım edimine karşılık Ankara ili, …. ilçesi, …….Mahallesi, …. Ada, …..Parsel, ….. numaralı bağımsız bölümdeki taşınmazın malvarlığını bakım alacaklısına devredeceği hususunu taahhüt etmektedir.

3.      BEYANLAR

Bakım alacaklısı söz alarak, okur yazar olduğunu, bakım borçlusunun resmi nikahlı eşi olduğunu, 00/00/1993 tarihinde evlendiklerini (tarafların evli olma zorunluluğu yoktur), o tarihten beridir aynı konutun içerisinde baş başa yaşadıklarını, bakım borçlusunun bu zaman diliminde kendisine karşı kanuni ve vicdani tüm yükümlülüklerini yerine getirdiğini, kendisinin tüm ihtiyaçlarını samimiyetle, karşılık gözetmeden, ilgi ve alakala karşıladığını, bundan sonrada üzerine düşen bakım borcunu yerine getireceğinden şüphesi olmadığını, akli melekelerinin ve temyiz kudretinin yerinde olduğunu, başkaca mal varlıklarının bulunduğunu(eğer bu sözleşme ile bakım alacaklısı yaşlının, tüm ya da çoğunluk mal varlığı devroluyorsa mutlak suretle avukata başvurunuz), iş bu sözleşme ile yaptığı sağlar arası işlem ile eşinin ve çocuklarının saklı paylarını ihlal etmediğini, hiç kimsenin baskısı ve korkutması altında kalmadan iş bu sözleşmeyi imzalamak istediğini beyan etmiştir.

Bakım Borçlusu söz alarak, okur yazar olduğunu bakım alacaklısının resmi nikahlı eşi olduğunu, 00/00/1993 tarihinde evlendiklerini, o tarihten beridir aynı konutun içerisinde birlikte yaşadıklarını, bakım alacaklısının tüm ihtiyaçlarını karşıladığını, birlikte uzun yıllardır hayat arkadaşlığı yaptıklarını, bundan sonrada bu birlikteliğin ve bakım yükümlülüğünün sorunsuz devam edeceğini, bakım alacaklısı vefat edinceye kadar tüm bakım, tedavi, ilgi ve alaka yükümlülüklerini yerine getirmeyi taahhüt ettiğini, akli melekelerinin ve temyiz kudretinin yerinde olduğunu, bakım alacaklısından müşterek çocuğu olmadığını, bu sözleşme ile kendisinin ve bakım alacaklısının çocuklarının saklı paylarının ihlal edilmediğini, hiç kimsenin baskısı ve korkutması altında olmadan iş bu sözleşmeyi imzalamak istediğini beyan etmiştir.

4.      ÖZEL HÜKÜMLER

  1.     Bakım borçlusu, bakım alacaklısının hayatı boyunca ona bakmayı, bakımda gerekli özeni göstermeyi, onu gözetlemeyi ve sağlık ihtiyaçlarını karşılamayı, uygun konut, besin sağlamayı ve temizlik ihtiyaçlarında kendisine yardımcı olmayı taahhüt eder.
  2.      Bakım alacaklısı hayatı boyunca kendisine yapılacak bakım ve gözetme yükümlülüğüne karşılık olarak Ankara ili, Çankaya ilçesi, ……. Mahallesi, … Ada, ……Parsel, …..numaralı bağımsız bölümdeki taşınmazı bakım borçlusuna devredecektir.
  3.      Bakım alacaklısı, bakım borçlusunun sözleşmeye aykırı davranması, bakım yükümlülüğünü yerine getirmemesi, kendisini terk etmesi, boşanma davası açması, sağlık problemleri ile ilgilenmemesi durumlarında sözleşmeyi tek tarafla olarak önel vermeksizin feshedecektir. Bu fesih nedeniyle bakım borçlusuna tazminat davası açma hakkı saklıdır.(sözleşmenin iptali şartları için Sincan avukat aracılığı ile danışmanlık alınız)
  4.     Bakım alacaklısı, Bakım alacaklısı bakım borçlusuna devredeceği taşınmazlar üzerinde satıcı gibi yasal ipotek hakkına sahiptir. (bakım alacaklısı olan yaşlının, devrettiği taşınmaz üzerine ipotek koydurulması faydasına olacaktır. Tarafların kendisini hukuken koruması için Sincan avukat danışmanlığı almasını tavsiye ederiz)
  5.     Bakım borçlusu, bakım alacaklısının kendine hakaret, işkence ve kötü muamele veya canına karşı bir suç işlemesi, evin zilyetliğini kullanmaktan alı koyması, evin mülkiyetini devretmekten kaçınması, ölünceye kadar bakım için gerekli şart ve ortamı hazır etmemesi halinde önel vermeksizin tek taraflı olarak sözleşmeyi feshedecektir. Bu nedenle bakım alacaklısına tazminat davası açma hakkı saklıdır.
  6.     Bakım borçlusu, bakıma muhtaç bakım alacaklısına kendi aile ferdiymiş gibi davranmak zorundadır. Bakılan kişinin, beslenmesini, giyimini, sağlık ve tedavi yardımını karşılamakla yükümlüdür. (Özel şartlar kısmına taraflar ölünceye kadar nasıl bakılacağını yazabilir, ancak şarta bağlama, ahlaka aykırı şartlar yazma gibi genel hükümlere aykırı maddeler ekleyemezler. Ayrıntılı bilgi için Sincan avukat danışmanlığı alınız)
  7.     Bakım borçlusunun yükümlülükleri yalnızca bakım alacaklısına karşıdır. Bakım alacaklısını bu alacağı başkasına devredemez.

5.      TANIK BEYANLARI

13/05/2022 Cuma günü Çankaya Tapu Müdürlüğünde aşağıda kimlik bilgileri verilen Halil Kaan EMEKTAR ve Kemal ULUTAŞ olarak resmi memur önünde tanıklık yaptığımızı, TMK madde 536 uyarınca tanıklık yapmaya yasaklı bir halimizin bulunmadığını (tanıklıktan yasaklı haller için Sincan avukat danışmanlığı alınız), Bakım borçlusunun ve bakım alacaklısının sağlıklarının yerinde olduğunu, akli melekelerinin yerinde gözüktüğünü, konuşmalarında ve anlamalarında bir aksaklık gözlemlemediklerini, okur yazar olduklarını tespit ettiklerini, ölünceye kadar bakma sözleşmesinin hüküm ve sonuçlarını bildiklerini, bilerek ve isteyerek hiçbir baskı altında kalmadan bu sözleşmeyi imzaladıklarını beyan ederiz.

               TANIK                                                                                                                                                                                   TANIK

                                                                                                           Taraflar İmza    

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir