İçeriğe geç

Kıdem Tazminatı Hesaplama 2023

Kıdem tazminatı işveren tarafından işçiye ödenen tazminat kalemlerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu makalemizde kıdem tazminatının ne olduğu, nasıl hesaplandığı, hangi koşullar altında hak kazanılacağı ve kıdem tazminatı tavanı gibi konular üzerinden siz değerli okuyucularımızı bilgilendireceğiz.

KIDEM TAZMİNATI NEDİR

4857 Sayılı İş Kanunu kapsamında belirsiz süreli iş sözleşmesi ile işçi olan ve en az 1 yıllık çalışması bulunan işçinin iş sözleşmesinin belirli koşullar altında feshedilmesi neticesinde her 1 yıllık çalışması için 30 günlük brüt ücretinin tazminat olarak ödenmesidir. 1 yıldan artan süreler için de aynı oran üzerinden hesaplama yapılmaktadır. Kıdem tazminatı işçinin devamlılık arz eden emeğine karşılık olarak işyerinde geçirmiş olduğu süre ölçüsünde verilen bir tazminat türüdür. Kıdem tazminatı nedir ve kıdem tazminatı nasıl hesaplanır sorusunun cevabı makalemiz içerisinde kapsamlı bir şekilde kaleme alınmıştır.

KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR

Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır sorusu, çalışmış olduğu işyeri ile sorun yaşayan işçiler tarafından sıklıkla merak edilen bir soru olarak karşımıza çıkmaktadır. Kıdem tazminatı 4857 Sayılı İş Kanunu kapsamında belirsiz süreli iş sözleşmesi ile işçi olan ve en az 1 yıllık çalışması bulunan işçinin iş sözleşmesinin belirli koşullar altında feshedilmesi neticesinde her 1 yıllık çalışması için 30 günlük brüt ücretinin tazminat olarak hesaplanmasıdır. 1 yıldan artan süreler için de aynı oran üzerinden hesaplama yapılmaktadır. Bahsedilen bu 30 günlük süre iş sözleşmesi ya da toplu iş sözleşmesi ile arttırılabilmektedir. Kıdem tazminatına esas alınacak ücret işçinin almış olduğu son ücretidir. Kıdem tazminatına esas alınacak olan bu ücretin tespitinde 4857 sayılı İş Kanununun 32. maddesinde bahsi geçen asıl ücrete ek olarak işçiye sağlanan para veya para ile ölçülebilen menfaatler de dikkate alınmaktadır. Buna göre; ikramiye, devamlılık teşkil eden prim, giyecek yardımı, yakacak yardımı, kira, aydınlatma, servis yardımı, yemek yardımı ve benzeri ödemeler kıdem tazminatı hesaplanmasında dikkate alınmalıdır. Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır konusunu örnek üzerinden açıklamamız gerekirse; İşçinin işyerinde almış olduğu son ücreti 5.000,00 TL olsun ve işçi bu işyerinde 4 yıl 6 ay çalışmış olsun.   

İşçinin almış olduğu ücret X çalışmış olduğu süre (5.000,00*4,5=22.500,00TL)

KIDEM TAZMİNATI ŞARTLARI

Bütün işçiler bakımından kıdem tazminatına hak kazanmak mümkün değildir. 4857 Sayılı İş Kanunu’nda Kıdem Tazminatına hak kazanabilmek birtakım koşullara bağlı tutulmuştur. Bu koşullar şu şekildedir:

  1. 4857 Sayılı İş Kanunu Kapsamında İşçi Olmak,
  2. İşyerinde En Az 1 Yıl Süreyle Çalışmış Olmak,
  3. Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi İle Çalışmak,
  4. İş Sözleşmesinin Belirli Şekillerde Sona Ermesi. (Haklı Fesih)

Yukarıda sayılan şartlar kümülatif olup, birinde dahi eksiklik bulunması halinde işçi kıdem tazminatına hak kazanamayacaktır. İş sözleşmesinin hangi koşullarda sona erdirildiğinde kıdem tazminatına hak kazanılacağına Ankara işçi avukatı ve kıdem tazminatı hesaplama 2023 yardımıyla ulaşabilirsiniz.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI 2023

Kıdem tazminatının nasıl hesaplanacağı yukarı detaylı olarak anlatılmış olup, sitemiz içerisinde yer alan kıdem tazminatı hesaplama 2023 robotumuzu kullanarak da tazminat hesaplaması yapabilirsiniz. Kıdem tazminatının yıllık tutarı, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan en yüksek devlet memuruna bir yıllık hizmet yılı için ödenen en yüksek emeklilik ikramiyesini geçemez. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanuna tabi en yüksek devlet memuru bugün itibariyle Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanıdır. Kıdem tazminatı tavanı 2023 15.371,40 TL olarak belirlenmiştir. Kıdem tazminatı ve tazminat hesaplama ile ilgili merak edilen sorularınıza sitemiz içerisinde yer alan Tazminat hesaplama linkine tıklayarak veya aşağıdaki Youtube videosunu izleyerek ulaşabilirsiniz.

KIDEM TAZMİNATI ZAMANAŞIMI SÜRESİ

4857 Sayılı İş Kanunu madde 32’ye göre işçilik alacakları bakımından zamanaşımı süresi 5 yıl olarak belirlenmiştir. Kıdem tazminatı bakımından bu 5 yıllık zamanaşımı süresi iş sözleşmesinin feshedildiği tarih itibariyle başlar. Ancak her alacak kalemi için zaman aşımının başlangıç anı aynı değildir. İş sözleşmesi devam ederken işleyen alacaklar bakımından kıdem tazminatı hesaplama 2023 ve işçilik alacakları alanında uzman bir Ankara işçi avukatı hukuki desteği almanız tavsiye edilmektedir.

KIDEM TAZMİNATINDA İŞLETİLEN FAİZ

Kıdem tazminatına ilişkin talep edilecek ve işletilecek faiz ‘’mevduata uygulanan en yüksek faiz’’ olarak talep edilmelidir. İşçilik alacaklarında işletilecek faiz türü sıklıkla karıştırılmaktadır. Kıdem tazminatına ilişkin talep edilecek ve işletilecek faiz ‘’mevduata uygulanan en yüksek faiz’’ olarak talep edilmelidir. Dava sürecinde hangi işçilik alacağı kaleminin hangi faiz türüyle talep edileceğini kıdem tazminatı hesaplama 2023 ve Ankara işçi avukatı yardımıyla kolaylıkla tespit edebilirsiniz.

KIDEM TAZMİNATI DAVASI NASIL AÇILIR

İşçinin çalışmış olduğu işyerinde kıdem tazminatına hak kazanabilmesi için iş kanunları kapsamında olan bir işyerinde belirsiz süreli iş sözleşmesi ile en az 1 yıllık çalışma süresini doldurması gerekmektedir. Kıdem tazminatı almaya hak kazanan işçiler; işçi işveren uyuşmazlıklarında görevli mahkeme olan İş Mahkemesine verecekleri dava dilekçesi ile kıdem tazminatı davası açabileceklerdir. Ancak önemle belirtmemiz gerekir ki; işçilik alacakları dava dilekçesi hazırlamak oldukça teknik bilgi gerektiren bir iştir. Davanın hangi mahkemede açılacağı, alacak kalemlerinin kısmi davaya mı yoksa belirsiz alacak davasına mı konu edileceği, alacak kalemine işletilecek faiz oranı ve sunulacak deliller davanın seyri açısından oldukça önemlidir. Sayılan hususlar bakımından dava dilekçesinde eksiklik ya da yanlışlık bulunması halinde davanın usulden reddi tehlikesiyle karşı karşıya kalınacaktır. Kıdem tazminatı da başta olmak üzere işçilik alacaklarına ilişkin davaların alanında uzman bir Ankara işçi avukatı tarafından açılması hak ve menfaat kaybı yaşamanızın önüne geçecektir.

KIDEM TAZMİNATI DAVASI NE KADAR SÜRER?

Davanın açıldığı mahkemenin iş yüküne göre davanın ne kadar süreceği sorusunun cevabı da değişkenlik gösterebilmektedir. Ancak ortalama olarak dava seyrine bakacak olursak; ilk derece mahkemelerinin ortalama 6-8 ay kadar sürdüğü; İstinaf ve Yargıtay süreçlerinin ise ortalama 10 ay sürdüğünden bahsedilebilir. Dava sürecinde yapılacak hatalar ile bu süreler çok daha uzayabileceğinden iş davalarının kıdem tazminatı hesaplama 2023 ve Ankara işçi avukatı ile yürütmenizi tavsiye ediyoruz.

Sık Sorulan Sorular

1 yıllık kıdem tazminatı ne kadar?

Kıdem tazminatına hak kazanmak için belirsiz süreli iş sözleşmesi ile 1 yıl boyunca çalışmış olmak gerekmektedir. İşten ayrılmadan önce alınan son brüt ücret 1 yıllık kıdem tazminatınız olacaktır.

Kıdem tazminatı tavanı 2023

Kıdem tazminatının yıllık tutarı, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan en yüksek devlet memuruna bir yıllık hizmet yılı için ödenen en yüksek emeklilik ikramiyesini geçemez. Kıdem tazminatı tavanı 2023 ün nasıl hesaplanacağı makalemiz içerisinde yer almaktadır.

Kıdem tazminatı tavanı 2022

Kıdem tazminatı tavanı yıl içinde 6 aylık dilimler halinde belirlenmektedir. 2022 yılı Aralık ayı sonuna kadar uygulanacak olan tutar 15.371,40 TL olarak belirlenmiştir.

Kıdem tazminatı zamanaşımı süresi ne kadar?

Kıdem tazminatında zamanaşımı süresi 5 yıldır. Bahsedilen bu 5 yıl sözleşmenin sona erme tarihinden itibaren başlayacaktır.

İstifa ettim kıdem tazminatı alır mıyım?

İşçinin istifa etmesi halinde kıdem tazminatına hak kazanabilmesi için ancak belli başlı istifa sebepleri ile iş akdini sona erdirmiş olması gerekir. Bu haller;

1-Sağlık sebepleri,

2-Ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri,

3-Zorlayıcı sebepler,

4-Muvazzaf askerlik hizmeti nedeniyle,

5-Kadın işçiler için evlendikleri tarihten itibaren 1 yıl içerisinde,

6- İşçinin ölümü,

7-Yaşlılık, malullük aylığı veya toptan ödeme almak amacıyla iş sözleşmesinin feshedilmesi halleridir.

Askerde geçirilen süre kıdem tazminatı süresinden sayılır mı?

Askerde geçirilen süreler kıdem tazminatına etki etmemektedir.

İşçinin ölümü halinde kıdem tazminatı alınır mı?

İşçinin ölümü halinde kıdem tazminatın hak kazanılacak olup, hak edilen kıdem tazminatı işçinin mirasçılarına ödenecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir