İçeriğe geç

Trafik Cezasına İtiraz

Trafik cezasına itiraz, karayollarındaki can ve mal güvenliği bakımından trafik güvenliğini ve düzenini kapsayan tüm konulardaki kanun olan 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’ndaki hükümlerin ihlal edilmesi nedeniyle başvurulan bir hukuki yoldur. Kanun kapsamında kesilen idari para cezasının haksız ve hukuka aykırı olduğunu düşünen vatandaşlar kendilerine kesilen çeşitli trafik idari para cezalarına itiraz edebilmektedirler. Trafik cezasına itiraz edilirken kesilen cezanın hangi yönden hukuka aykırı olduğunun tespiti Ankara avukat aracılığı ile yapılmalıdır.

Trafik Cezasına İtiraz Usulü

Vatandaşların kesilen trafik idari para cezası eğer trafikte seyir halinde bulunduğu esnada yapılan bir trafik kontrolü esnasında düzenlenmiş ise ceza da bu esnada görevli memur tarafından elden tebliğ edilecek ve itiraz süresi de o günden itibaren hesaplanacaktır. İdari para cezası, trafik kontrolü dışında, Mobese, EDS veya Radar gibi teknolojik denetim mekanizmaları ile kesilmiş ise ilgili cezanın mutlaka vatandaşa tebliğ edilmesi gerekmektedir. Bu şekilde kesilen trafik idari para cezaları fiziki tebligatın gelmesi ile öğrenilebileceği gibi; E-devlet, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Gelir İdaresi Başkanlığının internet sayfaları üzerinden sorgulama yapılarak da öğrenilebilir.

Trafik idari para cezasına itirazda görevli ve yetkili mahkeme

6/4/2011 tarihli ve 27897 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanaklarının Düzenlenmesinde, Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin madde 16/1 hükmüne göre, trafik idari para cezalarına karşı yapılacak itirazları incelemekle görevli mahkeme Sulh Ceza Mahkemeleridir. Trafik idari para cezasına karşı yetkili mahkeme ise, trafik idari para cezasının uygulandığı yer mahkemesidir. Örneğin Afyonkarahisar Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Trafik Düzenleme ve Denetleme Büro Amirliği tarafından Sinanpaşa mevkiinde uygulanan bir trafik denetiminde yazılan ceza için itiraza yetkili ve görevli mercii Sinanpaşa Sulh Ceza Hakimliği olacaktır. Görevli ve yetkili mahkemenin doğru olarak belirlenmesi hak ve menfaat kaybı yaşamamak için oldukça önemli olduğundan sürecin Ankara avukat aracılığı ile yürütülmesi tavsiye edilir.

Trafik idari para cezasına itiraz süresi kaç gündür?

Trafik cezasına itiraz süresi yönetmeliğin 16/1. Maddesi uyarınca 15 gündür. Ancak itiraz süresinin ne zaman başladığı hususu cezanın yazılış şekline göre değişiklik gösterebilmektedir. Trafik denetlemesi sırasında elden cezai işlem uygulanmış ise bu tarih tebliğ tarihi sayılacak, eğer trafik idari para cezası vatandaşa fiziki tebligat ile ulaşmış ise fiziki tebligatın ulaştığı tarih tebliğ tarihi sayılacak ve o günden itibaren 15 günlük yasal itiraz süresi başlayacaktır. 15 günlük itiraz süresi içerisinde herhangi bir itirazda bulunulmaması halinde ceza kesinleşecektir. Trafik idari para cezası tutanağı mutlaka bir Ankara avukata gösterilerek itiraz sürecinin doğru ve etkin yürütülmesi amaçlanmalıdır.

Trafik cezalarına itiraz nedenleri

 • Trafik cezasına itiraz nedenlerine genel olarak değinmemiz gerekirse;
 • Belge ve delil sunulmadan uygulanmış trafik cezaları, (fotoğraf, video, trafik işaretleri vs.)
 • Alkol alınmadığı ya da makul sınırda kaldığı halde uygulanan trafik cezaları,
 • Radar uyarı işaret ve levhası olmadan uygulanmış trafik cezaları,
 • Tonaj aşımı yapılmadığı halde ya da kantarın kalibrasyon hatası nedeniyle uygulanan trafik cezaları,
 • Park yeri olmamasına rağmen kesilen trafik cezaları,
 • Trafik cezasının kanunda öngörülen 10 günlük süre içinde tebliğ edilmemesi,
 • Hız sınırının sadece birkaç km ile aşılması, (örneğin hız toleransı ile 121 km/h olan yerde 122 km/h ile ceza uygulanması)
 • Ceza kesilen yolun niteliğinin ve dolayısıyla hız sınırı tespitinin yanlış değerlendirilmesi (hız sınırı110 iken 90 olarak cezai işlem uygulanması)

Aynı ihlal nedeniyle iki kez cezai işlem uygulanması halinde (hiç kimse aynı ihlal nedeniyle iki kez cezalandırılamaz) Somut olaya göre itiraz nedenleri Ankara avukat hukuki danışmanlığı alınarak belirlenmelidir.

Trafik cezasına itiraz için gerekli evraklar nelerdir?

 • Trafik cezasına itiraz dilekçesi,
 • Kimlik ve ehliyet fotokopisi,
 • Trafik idari para cezası karar tutanağı,
 • Cezai işlem uygulanmaması gerektiğine dair deliller,
 • Avukat ile yapılan başvurular için vekaletname.

Trafik idari para cezaları nereye ödenir?

Trafik idari para cezaları, bu konu hakkındaki Yönetmeliğin madde 14/2 hükmü uyarınca Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı muhasebe birimlerine, vergi dairelerine ve Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca yetkilendirilen banka ve PTT aracılığıyla ödenebilecektir.

Trafik idari para cezalarında peşin ödeme indirimi

Trafik idari para cezasının 15 günlük itiraz süresi içerisinde peşin olarak ödenmesi halinde Yönetmeliğin madde 14/4 hükmü uyarınca ceza miktarının %25 oranında indirimden faydalanılacaktır. Bu noktada hakkında trafik idari para cezası uygulanan vatandaşlara önerimiz; trafik cezasının erken ödenerek indirimden yararlanılması ve aynı zamanda itiraz edilmesidir. Bu sayede itirazın kabul edilmesi halinde ödenen ücret vergi dairesine müracaat edilerek iade alınabilecek, itirazın kabul edilmemesi halinde de indirimli tutar üzerinden ceza ödemesi yapılmış olacaktır.

Alkollü araç kullanma cezası (ilk yakalanma)

6.439 TL

Alkollü araç kullanma cezası (ikinci yakalanma)

8.075 TL

Alkollü araç kullanma cezası (ikinci yakalanma)

12.977 TL

Alkolün kandaki miktarını tespit amacıyla testi kabul etmemek

18.452 TL

Aracı plakasız kullanma

10.917 TL

Çakar ya da siren kullanma cezası

6.439 TL

Drift atma cezası

32.233 TL

Engelli için ayrılan yere park etme cezası

1.380 TL

Ehliyetsiz araç kullanma cezası

12.977 TL

Emniyet kemeri takmama cezası

690 TL

Emniyet şeridini ihlal etme cezası

6.439 TL

Hız sınırını %10-30 oranlarına kadar aşma

1.506 TL

Hız sınırını %30-%50’ye kadar aşma

3.135 TL

Hız sınırını %50 oranından fazla aşma

6.439 TL

Kırmızı ışıkta geçme cezası

1.506 TL

Muayenesiz araçla trafiğe çıkma

1.506 TL

Plakanın okunurluğunu engelleyecek değişiklikler

2.647 TL

Seyir halinde cep telefonu kullanma

1.506 TL

Sahte plaka kullanma cezası

32.170 TL

Şerit izleme-değiştirme kurallarına uymama

1.506 TL

Takip mesafesine uymama cezası

690 TL

Trafik sigortası olmadan trafiğe çıkma cezası

690 TL

Uyuşturucu madde etkisindeyken araç kullanma cezası

33.240 TL

Yasak yerde sollama yapma cezası

1.506 TL

Yayalara geçiş hakkı vermemek

690 TL

Trafik Cezalarına İtiraz Nasıl Yapılmalıdır?

Hakkında trafik idari para cezası uygulanan vatandaşlar, cezaya itiraz etmek istemeleri halinde belgelerini eksiksiz ve tam olarak temin etmeli ve Trafik idari para cezası uygulandığında, kararın ilgili kişiye tebliğ edilmesinden sonra en geç 15 gün içinde Ankara avukat hukuki danışmanlığı alarak itiraz süreci başlatılmalıdır. Trafik cezasına itiraz işlemlerinin Ankara avukat aracılığıyla yürütülmesi hak ve menfaat kayıpları yaşamanızın önüne geçecek ve itiraz çok daha etkin yapılacaktır.

Trafik Cezasına İtiraz Dilekçesi Örneği

Trafik cezasına itiraz dilekçesi örneği ve aynı cezaya ilişkin tarafımızca yapılan itiraz başvurusu neticesinde cezanın iptaline ilişkin alınan emsal karar aşağıda paylaşılmıştır. Trafik cezasına itiraz dilekçesi örneği, örnek mahiyetinde olup her somut olaya göre dilekçenin özenle oluşturulması gerekmektedir.

NÖBETÇİ SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NE

 

İTİRAZ EDEN                          : Ad Soyad (T.C.:)

      Ziyabey Caddesi 1419. Sokak No: 7/4 Balgat/Çankaya/ANKARA

VEKİLİ                                      : Av.

     Balgat Mah. 1419. Sok. No:7/4 Çankaya/ANKARA

İTİRAZA KONU

TUTANAK                                :…. Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Trafik Düzenleme ve Denetleme Büro Amirliği’nin                                                     01/04/2024 tarih MB seri, 1111111 sıra nolu, 1506 TL tutarlı trafik  idari para cezası karar tutanağı

TRAFİK TUTANAĞININ

TANZİM TARİHİ                     :../2024

 

TRAFİK TUTANAĞIN

TEBLİĞ TARİHİ                      : ../2024

İTİRAZ KONUSU                    : Trafik idari para cezasının iptali talebidir.

 

AÇIKLAMALAR                     :

 

 1. Müvekkile ait 06 AA 11111 plakalı araçla ilgili olarak ../2024 tarihinde Karayolları Trafik Kanunu`nun 51/2-a maddesi hükmüne istinaden “Hız sınırlarını %10’dan %30’a kadar aşmak” suçunun işlendiği iddiasıyla ekte sunulu ../2024 tarih MB seri, 11111 sıra nolu, 1506 TL tutarlı trafik idari para cezası düzenlenip, ../2024 tarihinde müvekkile tebliğ edilmiştir. Müvekkil hakkında düzenlenmiş trafik idari para cezası usul ve yasaya aykırıdır. Şöyle ki;
 2. Müvekkile tebliğ olunan anılan trafik cezasında, trafik cezasının tanzim edildiği yerdeki hız sınırı ve iddia edilen hız sınırı ihlalinin nerede yapıldığı açıkça belirtilmemiştir. Karayolları Trafik Kanunu’na göre tanzim edilecek idari para cezası tutanağında ihlalin türünün, tarihinin, yasal hız sınırının ve ihlal yerinin tam ve doğru olarak gösterilmesi gerekmektedir. Tutanakta yalnızca ” hız sınırlarını %10’dan %30’a kadar aşmak” şeklinde ibare kullanılmış olup yasal hız sınırı gösterilmemiştir. Ayrıca müvekkile tebliğ edilen idari ceza tutanağında iddia edilen ihlale ilişkin görüntü kayıtları da bulunmamaktadır. İlgili tutanağın bu haliyle yasal unsurları taşımadan düzenlendiği aşikardır.
 3. Ülkemizde Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) karayollarındaki hız sınırları tespit işlemini tesis etmekle yetkilendirilmiştir Karayolları Trafik Kanununun 50.inci maddesinde; ”’Şehirlerarası Karayollarında 90 km/s Otoyollarda 120 km/s hızı geçmemek üzere motorlu araçların cins vekullanma amaçlarına göre sürülebileceği en çok, en az hız sınırları yönetmelikle belirlenir denilmektedir. İçişleri Bakanlığı yol standartlarını dikkate alarak yukarıda belirtilen hız sınırlarını otomobiller için 20 km/s artırmaya yetkilidir denilmektedir.” Ayrıca ” en çok ve en az hız sınırlarını gösteren işaret levhaları, gerekli görülen yerlere, ilgili kuruluşlarca konulur. Bu Kanunla yetki verilen kuruluşlar tarafından yönetmelikte belirtilen hız sınırları yol ve trafik durumuna göre azaltılabilir veya çoğaltılabilir. Bu hallerde durum trafik işaretleri ile belirtilir ve uygun vasıtalarla duyurulur.” hükümlerine yer verilmiştir.
 4. Anılan cezanın kesildiği Devlet Karayolu’nun otoyol olduğu aşikardır. Bu sebeplerden ötürü, hız sınırının 120km/s olması ve müvekkilin aracının anlık 122 KM/SA hızının %10 esneme payının altında kalması gerekirken, anılan yerde ”ceza tutanağında belirtilmemesi nedeniyle tahminen 90 km/s” hız sınırının uygulanması hukuka ve mevzuata aykırıdır. Usul ve yasaya göre belirli bir bölgede böyle bir hız sınırı kontrolü yapılacağının uyarısı, o bölgeye girilmeden işaret ve uyarı levhalarıyla gösterilmelidir. Herhangi bir uyarı olmadığı halde tanzim edilen söz konusu ceza tutanağı bu yönüyle de usul ve yasaya aykırılık teşkil etmektedir. Yargıtay da istikrar kazanmış kararlarında uyarı/bilgilendirme yapmadan yapılan radar denetimi sonucu kesilen cezaların iptal edilmesi gerektiğini söylemektedir.
 5. Yargıtay Ceza Dairesi 2015/4941 E. 2015/3034 K. : bilgilendirme yapmadan yol kullanıcılarının kural ihlali yapmasını beklemek, trafik kurallarının konuluş amacına uygun olmadığı gibi çağdaş hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşmaz ve kabul edilemez”
 6.  Anılan otoyolda 120 km/s hız sınırı olduğu ve artı %10 tolerans düşünüldüğünde 132 km/s olması gereken hız sınırlamasında müvekkile 122 km/s’den dolayı ceza kesilmesi hukuksuzdur. Kesinlikle kabul anlamına gelmemekle birlikte bir an için hız sınırı uygulamasının 110 km/s olarak varsayılması halinde dahi %10 tolerans dahil edildiğinde hız sınırlaması 121 km/s olmakta ve müvekkile 122 km/s olarak yapılan ölçümden dolayı ceza kesilmektedir. Bu halde dahi 121 km ile 122 arasındaki fark hissedilebilecek büyüklükte olmadığı gibi aracın belirli bir hızda motamot olarak sabitlenmesinin sürücülerden beklenmesi de hayatın olağan akışına aykırılık teşkil
  etmektedir.
 7.  Nitekim tarafımızca yine 122 km hız ile yapıldığı iddia edilen ihlal hakkında tanzim edilen trafik idari para cezasına karşı yapmış olduğumuz itirazda Şereflikoçhisar Sulh Ceza Hakimliği’nin 2023/… D.İş – 2023/… K. Sayılı ve 2023 Tarihli emsal kararında : ”Tüm dosya kapsamı ile birlikte değerlendirildiğinde somut olayda; cezanın 110 km/s hız sınırı olan karayolunda hız tolerans sınırı karayolları trafik kanunu uyarınca 121 km ye kadar tolerans tanınmış olup araç sahibinin 122 km hız yapmış olması cihazın 1-2 km yanılma payı olabileceğinden muterizin itirazının kabulüne karar verilmiş ve aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.1-….. Bölge Trafik Denetleme İstasyonu Amirliği’nin 2023 tarih ve MB-222222 seri numaralı trafik idari para cezası karar tutanağının hukuka aykırı olması nedeniyle 5326 Sayılı Kabahatler Kanunun 28/8.maddesinin
  (b) bendi gereğince idari yaptırım kararına karşı yapılan BAŞVURUNUN KABULÜ İLE İDARİ YAPTIRIM KARARININ KALDIRILMASINA, 2-İtiraz eden kendisini bir vekil ile temsil ettirdiğinden yürürlükte bulunan 03.09.2022 tarihli Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince (kesilen cezanın 4.000,00 TL sınırının altında olması nedeniyle) 951,00 TL vekalet ücretinin KARARINA İTİRAZ EDİLEN KURUMDAN ALINARAK İTİRAZ EDENE VERİLMESİNE,” karar verilmiştir.
 8. Açıklanan nedenlerle, usule, yasaya ve hakkaniyete aykırı olarak düzenlenen itiraza konu trafik tutanağında yazılı para cezasının iptaline karar verilmesi için işbu trafik idari para cezasına itiraz etme zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliği, HMK, TMK ve sair ilgili tüm mevzuat

DELİLLER: Trafik idari para cezası karar tutanağı, ruhsat fotokopisi, kamera kayıtları, bilirkişi raporu, ve sair tüm hukuki deliller.

NETİCE VE TALEP : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle ve sayın hakimliğinizce resen tespit edilecek sair hususlar neticesinde; İtirazımızın kabulü ile yasalara aykırı olarak düzenlenen Afyonkarahisar Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Trafik Düzenleme ve Denetleme Büro Amirliği’nin../2024 tarih tarih MB seri, 11111 sıra nolu trafik ceza tutanağında yazılı para cezasının iptaline karar verilmesini ve vekalet ücretine hükmedilmesini saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim.

././2024

İTİRAZ EDEN VEKİLİ

 Av.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir