İçeriğe geç

Makaleler

Ankara Avukatlık Bürosu’nun hazırlamış olduğu tazminat hesaplama, değer kaybı, iş hukuku ve bir çok alanda hazırlamış olduğu makalaler.

Dolandırıcılık Suçu

Dolandırıcılık suçu 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 157. Maddesinde düzenlenmiştir.  Amir kanun hükmünde dolandırıcılık suçu: “Hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp, onun veya başkasının zararına olarak, kendisine veya başkasına bir yarar… Daha fazlası »Dolandırıcılık Suçu

Trafik Cezasına İtiraz

Trafik cezasına itiraz, karayollarındaki can ve mal güvenliği bakımından trafik güvenliğini ve düzenini kapsayan tüm konulardaki kanun olan 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’ndaki hükümlerin ihlal edilmesi nedeniyle başvurulan bir hukuki… Daha fazlası »Trafik Cezasına İtiraz

Satış Vaadi Sözleşmesi

     Satış vaadi sözleşmesi, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun ”Önsözleşme” başlıklı 29. Maddesinde ve 237. Maddesinde kendisine düzenleme alanı bulmuştur. Satış vaadi sözleşmesi, bir tarafa ya da iki tarafa,… Daha fazlası »Satış Vaadi Sözleşmesi

Adli Sicil Kaydı Sildirme

Adli sicil kaydı sildirme, bir diğer adıyla sabıka kaydı sildirme olarak da bilinmektedir. Adli sicil, kişiler hakkında kesinleşmiş mahkeme kararına dayanılarak hükmedilen ceza ve güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgi ve belgelerin… Daha fazlası »Adli Sicil Kaydı Sildirme

Ecrimisil Davası

Ecrimisil davası, bir diğer adıyla haksız işgal tazminatı demektir. Ecrimisil davası taşınır veya taşınmaz bir malın kullanımı hususunda hak sahibi olan kişinin rızası olmaksızın veyahut herhangi bir hukuka uygunluk sebebi… Daha fazlası »Ecrimisil Davası

Yeni Airbnb Yasası

Yeni Airbnb Yasası Yeni Airbnb Yasası 1 Ocak 2024 itibari ile hayatımıza giriyor. Bu tarihten itibaren yüz günün altında olan tüm kiralamalar turizm amaçlı kiralama kapsamına girerek düzenlemeye konu oluyor.… Daha fazlası »Yeni Airbnb Yasası