İçeriğe geç

Dolandırıcılık Suçu

Dolandırıcılık suçu 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 157. Maddesinde düzenlenmiştir.  Amir kanun hükmünde dolandırıcılık suçu: “Hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp, onun veya başkasının zararına olarak, kendisine veya başkasına bir yarar sağlamak” şeklinde tanımlanmıştır.

Dolandırıcılık suçunun unsurları:

  1. Failin hileli davranışlarda bulunması,
  2. Failin bulunduğu hileli davranışın mağduru aldatacak nitelikte olması,
  3. Failin hileli davranışı ile kendisine veya bir üçünçü kişi lehine haksız yarar sağlaması,

Sayılan bu unsurların her birinin birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir. Aksi halde dolandırıcılık suçunun oluştuğundan bahsedebilmek mümkün değildir. Dolandırıcılık suçundan mağdur ya da şüpheli olunması halinde mutlaka Ankara avukat hukuki danışmanlığı alınarak dava takip işlemleri sağlanmalıdır.

Dolandırıcılık Suçu Cezası

TCK madde 157 kapsamında düzenlenen basit dolandırıcılık suçunun cezası bir yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezasıdır. TCK madde 158 kapsamında düzenlenen nitelikli dolandırıcılık suçunun cezası ise üç yıldan on yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası olarak düzenlenmiştir.

Dolandırıcılık Suçu Şikayete Tabi Midir?

Dolandırıcılık suçu şikayete tabi bir suç değildir.  Dolandırıcılık suçunun işlendiğini  haber alan savcılık re’sen harekete geçer ve gerekli soruşturma işlemlerini başlatır. Bu durumda suç şüphesi altına bulunan kişinin soruşturma işlemlerinin başından itibaren süreci doğru takip etmesi özellikle ifade alma anından itibaren alanında uzman bir Ankara avukattan yararlanması oldukça önemldir. Yapılacak yargılama sonucunda ise dolandırıcılık suçunu işleyen kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Ancak TCK m.158. maddesinde sayılan dolandırıcılık suçunun nitelikli hallerinin işlenmesi halinde verilecek olan ceza artırılacak, madde 159 ve 160’da düzenlenen daha az cezayı gerektiren hallerin varlığı halinde ise mağdurun şikayeti varsa cezada indirim yapılabilecektir. Dolandırıcılık suçunun temel halinin dava zamanaşımı süresi 8 yıldır. Dolandırıcılık suçundan dolayıı fail hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması veyahut erteleme kararlarının verilebilmesi mümkündür. Dolandırıcılık suçu somut olay bazında detaylı olarak incelenmesiş gereken bir konu olduğundan avukat yardımı alarak sürecin yürütülmesi faydalı olacaktır.

Dolandırıcılık Suçuna Hangi Mahmeme Bakar?

Bu suçun temel/basit halinin işlenmesi halinde yargılamasının yapılacağı mahkeme Asliye Ceza Mahkemeleriyken; nitelikli dolandırıcılık suçunun işlenmesi halinde yargılamanın yapılacağı mahkeme Ağır Ceza Mahkemeleridir.

NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK SUÇU

Nitelikli Dolandırıcılık Suçu 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 158. Maddesinde dolandırıcılık suçunun nitelikli halleri tahdidi olarak sayılmıştır. Kanunun 158. Maddesinde düzenlenmeyen bir durumda  nitelikli dolandırıcılık suçunun oluştuğundan bahsedilemez. Buna göre ;

Dolandırıcılık suçunun;

a) Dini inanç ve duyguları kullanarak ve istismar ederek,

b) Karşı tarafın içinde bulunduğu tehlikeli durumdan veya zor şartlardan yararlanarak,

c) Kişinin algılama yeteneğinin zayıflığından yararlanarak,

d) Kamu kurum ve kuruluşlarını, kamu meslek kuruluşlarını, siyasi parti, vakıf veya dernek tüzel kişiliklerini araç olarak kullanarak,

e) Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına olarak,

f) Bilişim sistemlerini, banka veya kredi kurumlarını araç olarak kullanarak,

g) Basın ve yayın araçlarının sağladığı kolaylıktan yararlanarak,

h) Tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında; kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında,

i) Serbest meslek sahibi kişilerin, mesleklerinden dolayı kendilerine duyulan güveni kötüye kullanarak,

j) Banka veya diğer kredi kurumlarınca tahsis edilmemesi gereken bir kredinin açılmasını sağlamak maksadıyla,

k) Sigorta bedelini almak maksadıyla,

l) Kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle, işlenmesi hallerinde nitelikli dolandırıcılık suçu oluşur ve bu durumda Türk Ceza Kanununa göre verilecek ceza üç yıldan on yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezasına olarak düzenlenmiştir.

DOLANDIRICILIK SUÇUNDA İNDİRİM YAPILMASINI DÜZENLEYEN ETKİN PİŞMANLIK DÜZENLEMESİ

5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 168. Maddesinde dolandırıcılık suçuna ilişkin etkin pişmanlık hali düzenlenmiştir. Buna göre, fail suç tamamlandıktan sonra ancak henüz kovuşturma başlamadan önce mağdurun uğradığı zararı giderir ise ceza üçte ikisine kadar indirilir. Kovuşturma başladıktan sonra ancak hüküm verilmeden önce zararın giderilmesi durumunda ise ceza yarı oranında indirilir. Burada dikkat edilmesi gereken husus şudur, bazı suçlar bakımından etkin pişmanlık “suç ortaklarının yakalanması, örgüt faaliyetinin ortaya çıkarılması ve verdiği bilgilerle örgütün dağıtılması, gerçeğin açıkça söylenmesi” şeklinde düzenlenmiştir, ancak dolandırıcılık suçunda etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanabilmek için mağdurun zararının giderilmesi şarttır, mesela örgüt faaliyeti içerisinde işlenmiş bir dolandırıcılık suçunda faillerden biri, örgüt ile ilgili tüm bildiklerini anlatsa ve örgütün dağıtılmasına yardımcı olsa dahi, dolandırıcılık suçu bakımından etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanamaz, faydalanabilmesi için mağdurun zararını gidermesi gerekmektedir.

Ayrıca kanunda mağdurun zararının tamamının karşılanması gerektiği düzenlenmiştir, ancak kısmi zarar giderilmesi durumunda, mağdurun kısmi zarar giderimine muvafakati olup olmadığı sorulur, eğer mağdur kısmi zarar giderimini kabul eder ise, bu durumda fail etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanabilecektir.

Dolandırıcılık suçunun daha az ceza gerektiren hallerinin ve özellikle faile ceza verilmemesini öngören hallerinin doğru bir şekilde tespit edilmesi önem arz eder. Bu sebeplerle alanında uzman bir Ankara avukat ile dava sürecini takip etmek oldukça önemli olup, hak ve menfaat kaybı yaşamınızın da önüne geçecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir