İçeriğe geç

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Nedir?

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi

Ölünceye kadar bakma sözleşmesi: iki tarafa da yükümlülük yükleyen, bakım alacaklısının bir malvarlığını devretmeyi, bakım borçlusunun da bu malvarlığı karşılığında bakım alacaklısına ölünceye kadar bakıp gözetmeyi üstlendiği sözleşmeye denir. Bu sözleşme sağlararası bir sözleşme olup, ölünceye kadar bakma dışında bir şarta bağlanabilir. Bakım alacaklısı (yaşlı kişi) sözleşmenin imzalandığı anda taşınmazın mülkiyetini bakım borçlusuna (bakıcı) devredebilir.

Ölünceye kadar bakma sözleşmesi örneği için tıklayınız.

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Nerede Yapılır

Ölünceye kadar bakma sözleşmesi mahkeme kanalı ile, noterde ve tapu müdürlüklerinde yapılabilir. Taşınmaz devri olduğu için en ucuz ve kısa yolu Tapu Müdürlüklerinde yapılandır. Noter ve mahkemede dava masrafı ya da noterlik ücreti + tapu harcı ödenirken Tapu Müdürlüğünde yalnızca tapu harcı ödenmekte, noter ya da dava için ayrıca bir ücrete gerek kalmamaktadır.
Ancak sözleşmede bakım için özel bir şart konulacaksa (Örn: her sabah portakal suyu getirecek) ya da sözleşmede güvence maddeleri bulunacaksa vs noterde ya da mahkeme kanalı ile de yapılabilir. Bu gibi durumlar için Uyap avukat vasıtası ile danışmanlık almanızı öneririz.

 • Tapu Müdürlükleri
 • Noter
 • Mahkeme

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Güvence

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi bakım alacaklısı (yaşlı) sözleşmenin gereği olarak bakım borçlusuna devrettiği taşınmaz üzerinde sözleşmeden 6 ay sonrasına kadar ipotek koyma hakkında sahiptir.

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Saklı Pay

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi ile saklı pay ihlal edilen bakım alacaklısının mirasçıları, bakım alacaklısının (yaşlının) ölümünden sonra Tenkis davası açabilirler. Borçlar Kanunu md. 615 de ölünceye kadar bakma sözleşmesinin saklı pay ve nafaka alacaklıları açısından ihlal edilmesi halinde “Mirasçıların tenkis ve alacaklıların iptal davası açma hakları saklıdır.” Demek sureti ile mirasçılara bu hakkı vermiştir. Sözleşmenin iptali ya da tenkis davası için Uyap avukat ya da Gayrimenkul Avukatı danışmanlık hizmeti almanızı tavsiye ederiz.

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinin İptali ya da bu sözleşmeye dayanarak Tenkis davası açılması için koşullar şunlardır:
Bakım alacaklısının mirasçılarının saklı payı ihlal edilmiş olmalıdır. (Normal miras payının ½ si)
Davacılar Bakım alacaklısının mirasçısı olmalıdır.
Sözleşmenin iptali isteniyorsa davacı, bakım alacaklısının yasal olarak nafaka ödemekle yükümlü olduğu şahıs olmalıdır.
Yine muvazaa (alacaklılardan mal kaçırma iddiası) var ise bakım alacaklısının alacaklıları bu davayı yasal olarak açmaya yetkilidir. Dava açmadan Uyap avukat ile süreci götürmeniz taraf sıfatı ve hukuki yarar yokluğundan davanızın reddedilmesinin önüne geçecektir.

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi İptali

Ölünceye kadar bakma sözleşmesi iptali, bakım alacaklısının kanuna göre nafaka yükümlüsü olduğu ya da bakım alacaklısından alacaklı olan kişiler tarafından açılabilir. Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmenin iptali davası için bakım alacaklısının ölmesine gerek bulunmamaktadır. Dava taşınmazın bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesinde açılır.

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Sağlık Raporu

Ölünceye kadar bakma sözleşmesi tapu müdürlüğünden yapıldığı takdirde sağlık raporu istenmemektedir. Ancak mahkeme ya da noter kanalı ile sözleşmenin yapılması halinde bakım alacaklısının (yaşlının) akli melekelerinin yerinde olup olmadığının teyit edilmesi için sağlık raporu gereklidir. Yine de tapu müdürlüğünden yapılan sözleşmelerde bile daha sonradan mirasçıların dava açma ihtimaline binaen sağlık raporu alınıp saklanabilir. Daha sonradan olumsuz bir durumla karşılaşmamak adına Gayrimenkul Avukatı’na danışmanızı tavsiye ederiz.

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Gerekli Evraklar

 • Belediyeden alınan taşınmaza Emlak Beyan Değeri Raporu (taşınmaza ait vergi, asfalt borcu vs olmamalı)
 • Tapu Senedi
 • İki adet tanık
 • Tapu Harcının ödendiğine dair dekont (satış esnasında tahhuk ediyor, memur önünde internet bankacılığından ödeyebilirsiniz)
  Taraflara ait fotoğraf (önceden isteniyordu ancak şuan gerekli değil)

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Nasıl Yapılır?

Öncelikle taşınmazın bulunduğu belediyeden Emlak beyan değeri alınır. Bu belge alınırken, taşınmaza ait olan vergi ve diğer borçların ödenmesi gerekir.

Daha sonra sırası ile:

 1. Webtapu.tkgm.gov.tr
 2. E-devlet ile giriş
 3. Başvuru Yap
 4. Tapu işlemleri
 5. İşlem türünü seçiniz
 6. Diğer (Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi)

Sırası ile bu işlemleri yapıp ada- parsel bilgisi girilir. Daha sonra tapu müdürlüğü randevu gün ve saatini bildiri mesaj ile size günü bildirir. Bakım alacaklısı ve bakım borçlusu, iki tanık ve gerekli diğer evraklar ile tapu müdürlüğüne gidilir. Sözleşmeyi noterden yapıyorsanız, mutlak suretle Uyap avukat ya da Gayrimenkul Avukatı yardımız alınız.

“Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi” hakkında 1 yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir