İçeriğe geç

Askerlik Tazminat Hesaplama

  • 1 yorum
Ankara Avukatlık Bürosu

Askerlik tazminat hesaplama, askerlik sebebiyle iş sözleşmesi sona erdirilen her işçinin merak ettiği bir soru olarak sık sık karşımıza çıkmaktadır. Öncelikle açıklamamız gerekirse, askerlik ödevi her Türk erkeği bakımından öngörülen yasal bir zorunluluktur.  Her Türk erkeğine kanunda belirlenen yaşa geldiğinde yerine getirilecek bir vatandaşlık ödevi olarak muvazzaf asker olmak zorundadır. Askerlik Kanununda bu ödevin yerine getirilmesi bakımında bedelli askerlik kalıcı bir yöntem olarak eklenmiştir.

İşçinin Askerlik Sebebiyle İş Sözleşmesinin Feshi

Ancak işçi askerlik nedeniyle iş sözleşmesinin feshinde her ne kadar kıdem tazminatı kazansa da ihbar tazminatına hak kazanamamaktadır. Ankara avukatlık ofisi danışmanlığı alarak kıdem tazminatı hesaplama ve askerlik tazminat hesaplama larınızı kolaylıkla yapabilirsiniz.

Bedelli Askerlikte Kıdem Tazminatı

1457 sayılı İş Kanunun askerlik nedeniyle iş sözleşmesinin feshini düzenlediği maddede askerlik hizmetinin ne şekilde yerine getirileceği söylenmemiştir. O nedenle artık kanunda kalıcı bir yöntem olarak belirlenen bedelli askerliğe gidecek işçi de bu nedene dayanarak iş akdini feshettiğinde kıdem tazminatına hak kazanacaktır. Bedelli askerlik sebebiyle işçi diğer haklarından da mahrum kalmayacaktır. Ancak bedelli askerlik yapacak işçi de ihbar tazminatına hak kazanamayacaktır. Özetle; askerliğini bedelli olarak yapan işçi, işten ayrılırken İş Kanunu madde 14 gereğince tazminat hesaplama kapsamında kıdem tazminatına hak kazanacaktır.

Askerlik Sebebiyle İş Akdinin Sona Ermesinde İşçinin Hakları

  • Muvazzaf askerlik sebebiyle sözleşmeyi feshetmiş olması durumunda işçi kıdem tazminatına hak kazanacaktır.
  • İşçi muvazzaf askerlik sebebiyle sözleşmeyi feshetmiş olması durumunda ihbar tazminatına hak kazanamayacaktır. Bu nedenle işverene fesihten önce süre vermesi de gerekmez. Tazminat hesaplama ve askerlik tazminat hesaplama için alanında uzman bir Ankara avukatlık ofisi hukuki danışmanlığı almanız tavsiye edilmektedir.
  • İşverence iş sözleşmesinin feshi halinde ayrıca diğer yasal yükümlülüklerin de yerine getirilmesi gerekecektir. Fazla mesai, yıllık ücretli izin bedelinin ödenmesi vs.
  • İşçi askerlik süresinin bitiminden itibaren 2 ay içinde işveren işe başlatılması için başvurabilir. İşveren bu başvuruyla birlikte işçiyi daha önceki pozisyonuna denk bir pozisyonda işe başlatmak zorundadır.
  • İşçi askerlik sebebiyle iş sözleşmesi feshettiğinde işsizlik ödeneğinden faydalanabilecektir.

Yukarıda sayılı haklarınızdan mahrum kalmamanız için askerlik sürecinde olan işçiler bir avukata hukuki yardım için başvurmalıdır.

Dikkat Edilmesi Gerekli Hususlar

Askere gitmesinden önceki makul bir süre öncesindeki fesih de bu kanun hükmü kapsamında değerlendirilmelidir. Buradaki makul süre Yargıtay tarafında yaklaşık 3-4 aylık süreyi makul süre saymaktadır.

Askerlik süresinin bitiminde işçi işverene 2 ay içinde tekrar işe başlamak üzere başvurabilir. İşverene başvurunun usulüne uygun yapılabilmesi için hukuki yardıma başvurabilirsiniz. İşçi askerlik sebebiyle işe ara verip askerlik süresinin bitiminde tekrar işe başladığında bir önceki haklarından daha düşük haklara sahip olmamalıdır. İşverenin işçi için uygun bir pozisyon ayarlama yükümlülüğü bulunmaktadır.

Kural olarak istifa sebebiyle işçiler işsizlik ödeneğinden faydalanamamaktadır. Ancak askerlik sebebiyle istifa bu kuralın da istisnasıdır. İşçi işsizlik ödeneğinden yararlanmanın diğer şartlarını taşımalıdır. İşsizlik ödeneğinden faydalanmaya hak kazanıp kazanmadığınızı öğrenmek için Ankara avukatlık ofisi ne başvurmalısınız.

Askerlik tazminat hesaplama ile ilgili sık sorulan sorular

2023 Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?

Öncelikle işyerinde çalışmış olduğunuz toplam sürenin ne kadar olduğu belirlenmelidir. Çalışmış olduğunuz toplam yıl sayısı ile işyerinden alınan son brüt ücret birbiri ile çarpılır. Çalışmış olunan toplam süre tam yıldan fazla ise; (örneğin 7 yıl 3 ay 6 gün gibi) arta kalan süre ile de günlük brüt ücret çapılarak kıdem tazminatı hesaplama sı yapılır.

Emekli olan ihbar tazminatı alabilir mi?

Emeklilik nedeniyle işten ayrılacaksanız ihbar tazminatına hak kazanamazsınız.

Bedelli askerlikte kıdem tazminatı alabilir miyim?

Askerliğini bedelli olarak yapan işçi, işten ayrılırken İş Kanunu madde 14 gereğince tazminat hesaplama kapsamında kıdem tazminatına hak kazanacaktır

İhbar tazminatı hesaplama nasıl yapılır 2023?

İşçinin işyerinde çalışmış olduğu süreye göre ihbar süresi belirlenir. İşçinin son aldığı brüt ücretin haftalık ücrete çevrilir ve ihbar süresi ile çarpılarak ihbar tazminatı hesabı yapılır.

Bedelli askerlik ücreti vergiden düşer mi?

Bedelli askerlik ücretinin vergiden düşüldüğünü düzenleyen bir kanun ya da yönetmelik söz konusu değildir.

“Askerlik Tazminat Hesaplama” hakkında 1 yorum

  1. Geri bildirim: 2023 İcra Dosyası Nasıl Kapatılır? | Ankara Avukatlık

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir