İçeriğe geç

Veraset İlamı

Ankara Miras Avukatı

Veraset ilamı ya da bir başka deyişle mirasçılık belgesi 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 598. Maddesinde bir miras hukuku kavramı olarak düzenlenmiştir. Mirasbırakanın ölümünden sonra mirasçıların kalan miras üzerinde hangi oranda hak sahibi olduğunu gösteren bu resmi belgeye veraset ilamı/mirasçılık belgesi denilmektedir. Murisin yani ölen kişinin vefatından sonra resmi kanallar aracılığıyla yapılan işlemlerin mirasçılar tarafından yürütülebilmesi için veraset ilamının edinilmesi zorunluluktur.

Veresat İlamı Nereden Alınır

Mirasçılar veraset ilamı almak için sulh hukuk mahkemelerine başvurmalıdırlar. Ancak son dönemlerde yapılan bir düzenleme ile veraset ilamının noterler tarafından düzenlenmesinin de önü açılarak noterler de veraset ilamı vermeye yetkili kılınmıştır. Mirasbırakanın ölümünün ardından sulh hukuk mahkemesinden ya da noterlerden alınan veraset ilamı bu belgeyi alan kişilerin mirasçı olduklarını resmi olarak belirten bir belge veya karar türüdür. Miras hukukundan doğan uyuşmazlıkların ve hukuki işlemlerin bir Ankara miras avukatı aracılığıyla yürütülmesi süreci sağlıklı kılacaktır.

Veresat İlamı Nasıl Alınır

Veraset ilamı nasıl alınır sorusu mirasçılar tarafından oldukça merak edilen bir sorudur. Mirasçılar sulh hukuk mahkemesine verecekleri bir dilekçe ile veya en yakın notere giderek mirasçı olduklarını tescil eden veraset ilamını çıkarabilecektir. Noterden veraset ilamı almak sulh hukuk mahkemelerine göre oldukça hızlı olurken; Sulh hukuk mahkemelerinden veraset ilamı almak ise noterlerden veraset ilamı almaya nazaran daha ucuz bir işlemdir. Sulh hukuk mahkemelerinde veraset ilamı yaklaşık olarak 10-15 gün içerisinde alınabilmektedir. Veraset ilamı düzenlenmesi ve ilgilisine verilmesi işi çekişmesiz yargı işleri arasında yer alır. Yani bu demek oluyor ki; sulh hukuk mahkemesinde açılacak dava hasımsız olarak açılmalıdır. Veraset ilamı kişinin mirasçı olduğunu tespit etmekle beraber kesin bir belge hükmü ihtiva etmemektedir. Diğer mirasçılar tarafından ya da mirasbırakanın alacaklıları tarafından iptal davası açılarak her zaman aksi ispat edilebilir. Veraset ilamı/mirasçılık belgesi almadan önce hukuki olarak yanlış bir işlem yapılmaması adına Ankara miras avukatı hukuki desteği almanız önemle tavsiye edilmektedir.

Veresat İlamını Kimler Alır

 • Herhangi bir mirasçı,
 • Mirasçılardan birinin vekili/avukatı,
 • Murisin alacaklıları; icra müdürlüğünün verdiği yetkiye dayanarak ya da bir mahkeme kararı almak şartıyla veraset ilamı alabilmektedirler.

Veresat İlamı İçin Gerekli Belgeler

 • Veraset ilamı talebine yönelik dilekçe
 • Mirasbırakanın ölümüne ilişkin belge
 • Nüfus kayıt örneği

Veresat İlamı İçin Gerekli Şartlar

 • Murisin yani mirasbırakanın vefat etmiş veya gaipliğine karar evrilmiş olması,
 • Mirasçıların tamamının biliniyor olması,
 • Veraset ilamının talep etmeye yetkili kişice (mirasçı, vekili, murisin alacaklısı vb.) talep edilmesi,
 • Türk Medeni Kanunu madde 598/2 uyarınca itiraz bulunmaması gereklidir.

Veresat İlamı Neleri İçermektedir

Veraset ilamı mirasçıların resmi işlem yapabilmeleri için gerekli olan bir belgedir. Veraset ilamında mirasbırakanın mirasçılarının kimler olduğu ve miras payları belirtilmekle beraber mirasbırakanın terekesindekiler tek tek belirtilmemektedir. Mirasbırakanın terekesinin eksiksiz olarak tespiti için Ankara miras avukatı aracılığıyla tereke tespit davası açılmalıdır. Tereke tespit davası sayesinde mirasbırakanın tüm malvarlıkları eksiksiz olarak tespit edilerek mirasçıların intikal işlemlerinin hızlandırılması sağlanmaktadır. Mirasın tespiti konusunda herhangi bir şüpheniz varsa mutlaka Ankara miras avukatı hukuki desteği almanız gerekmektedir.

Veresat İlamı Olmadan Hangi İşlemler Olmaz

 • Mirasbırakandan kalan malvarlıklarının mirasçılara intikal işlemleri yapılamaz.
 • İzaley-i Şuyu davası (ortaklığın giderilmesi davası) açılamaz.
 • Mirasbırakanın banka hesaplarında mevcut bulunan paranın talep edilmesi ve alınması işlemi yapılamaz.
 • Ve çok sayıda miras intikal işlemi veraset ilamı olmadan yapılamamaktadır. Miras uyuşmazlıklarının alanında uzman bir Ankara miras avukatı ile yürütülmesi oldukça faydalı olacaktır.

Mirasçılık Belgesi Hangi Mahkemeden Alınır

Veraset ilamı talep eden mirasçılar mirasbırakanın son yerleşim yeri sulh hukuk mahkemesinden ya da mirasçılardan herbirinin yerleşim yeri mahkemesinden talepte bulunabileceklerdir.

Mirasçılık Belgesinin Noterden Alınmayacağı Haller

Aşağıda belirtmiş olduğumuz durumların varlığı halinde noterler mirasçılık belgesi düzenleyemecektir. Bu haller işte şunlar:

 1. Mirasçılık belgesi talebinin herhangi bir yabancılık unsuru taşıması durumunda,
 2. Mirasçılık Belgesinin talebinin yabancılarca yapılmış olması halinde,
 3. Mirasçılık belgesi düzenlemesinin bilirkişi incelemesi veya tanık dinlenilmesi gibi araştırma gerektirecek bir durum arz etmesi halinde
 4. Mirasçılık durumunun nüfus kayıtlarınca yeterince ortaya konulamaması halinde.

Yukarıda sayılan hallerin varlığı halinde mirasçılık belgesine hızlı bir şekilde ulaşım sağlayabilmek için Ankara miras avukatı hukuki danışmanlığı almanız süreci hızlandıracaktır. Sadece mirasçılık belgesi alırken değil, alınan mirasçılık belgesinin hatalı veya eksik hususlar içeriyor olması halinde mirasçılık belgesinin iptalinin gerektiği hallerde de Ankara miras avukatı süreci titizlikle yürütecektir.

Versat İlamı Sık Sorulan Sorular

Ölen kişinin veraset ilamı nasıl alınır?

Mirasçılar sulh hukuk mahkemesine verecekleri bir dilekçe ile veya en yakın notere giderek mirasçı olduklarını tescil eden veraset ilamını çıkarabilecektir.

Veraset ilamı için gerekli belgeler nelerdir?

Veraset ilamı talebine yönelik dilekçe, Mirasbırakanın ölümüne ilişkin belge ve Nüfus kayıt örneği ibrazı gerekmektedir.

Mirasçılık belgesinin iptali mümkün mü?

Mirasçılık belgesi kesin bir belge olmadığından iptali her zaman mümkündür. Ankara miras avukatı hukuki danışmanlığı alarak süreci sağlıklı bir şekilde yürütebilirsiniz.

Noterde veraset ilamı ne kadar?

2023 yılında yaklaşık olarak 800 TL’dir.

Veraset ilamında mal varlığı çıkar mı?

Hayır, veraset ilamında malvarlığına ilişkin mirasbırakanın mirası tek tek çıkmaz.

Kardeşler arasında miras paylaşılamazsa ne olur?

Mirasın kardeşler arasında paylaşılamaması halinde Ankara miras avukatı aracılığıyla ortaklığın giderilmesi davası açarak miras payınıza kavuşabilirsiniz.

Veraset ilamı masrafı 2023?

Sulh hukuk mahkemelerinde 600-650 TL

Veraset ilamı ücreti 2023?

Sulh hukuk mahkemelerinde 600-650 TL

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir