İçeriğe geç

Yeni Airbnb Yasası

Yeni Airbnb Yasası

Yeni Airbnb Yasası 1 Ocak 2024 itibari ile hayatımıza giriyor. Bu tarihten itibaren yüz günün altında olan tüm kiralamalar turizm amaçlı kiralama kapsamına girerek düzenlemeye konu oluyor.

Yeni Airbnb Yasası kapsamında konutunu turizm amaçlı kiralamak isteyenlere Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan izin alma şartı getiriliyor. İzin belgesi sahibinden kiralanan konutun kullanıcılar tarafından kendileri adına üçüncü kişilere kiralanması veya kendi adına mesken olarak kullanılmak amacıyla kiralanan konutun kiracısı tarafından kendi adına turizm amaçlı olarak üçüncü kişilere kiralanması yasaklanıyor. Bu yasağa uymayıp konutu kiraya verenler hakkında yüz bin (100.000,00) TL para cezası uygulanacak. Bu konutların turizm amaçlı kiralanmasına aracılık edenlere ise her bir sözleşme için yüz bin TL para cezası uygulanacak. İzinsiz yürütülen bu faaliyetlerin elektronik ticaretine ve tanıtımına imkan sağlayan aracı hizmet sağlayıcılara ise ilanın kaldırılması için 24 saatlik süre tanınacak. Süre sonunda ilan kaldırılmazsa her bir konut için yüz bin TL para cezası ve içeriğe erişim yasağı uygulanacak. Yayın yasağı kararına uymayan hizmet sağlayıcılarına her bir konut için yüz bin TL idari para cezası uygulanacak.

Hizmet sağlayıcıları içeriğe erişim yasağı getirilmesi kararına karşı sulh ceza hakimliğine başvurabilecek. Sulh ceza hakimliğinin kararına karşı 5271 Sayılı CMK hükümlerine göre itiraz edilebilecek. Kanunda öngörülen idari para cezalarına itiraz ise 15 gün içerisinde sulh ceza hakimliğine itiraz edilebilecek. Bu süreçte hak ve menfaat kaybı yaşamamak için itiraz ve takiplerinizi Airbnb avukatı aracılığı ile yapmanız önemle tavsiye olunur.

Bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce turizm amaçlı kiralama faaliyetinde bulunanlara  ise 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren bir ay içinde izin belgesi almak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı’na başvurmaları zorunluluğu getirildi. Yeni Airbnb Yasası sonrası ev sahiplerinin evlerini Airbnb Türkiye platformundan kiralamak için Turizm Bakanlığı’ndan onaylı turizm konutu belgesi alması gerekecek. turizm konutu belgesi alamayanlar yani başvurusu kabul edilmeyen konutlarda turizm amaçlı faaliyetlerde bulunulamayacak ancak halihazırda sözleşmesi devam eden kullanıcıların sözleşmeleri sözleşme sonuna kadar devam edecek.

Airbnb Nedir?

Airbnb, evini veya odasını günlük kiraya vermek isteyen insanlarla kısa süreli konaklayacak yer arayan insanları buluşturarak günlük veya kısa süreli ev/oda kiralanmasına imkan tanıyan bir web uygulamasıdır. Airbnb uygulamasının yasal olması için 1 Ocak 2024’ten önce sadece ev sahibinin alt kira sözleşmesine onay vermesi yeterli oluyorken 1 Ocak 2024’ten sonra hem mülk sahibinin hem de Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izni gerekecek.

Alt Kira Sözleşmesi Nedir?

Kiracının kiralanan şeyi mal sahibinin yazılı onayı olması halinde üçüncü bir kişiye kiralayabilmesidir.

AirBnb Düzenlemesi Nedir?

Hukukumuza 2 Kasım 2023 tarihli Resmi Gazete ile giren 7463 Sayılı Kanunun 3. maddesinin 7. Fıkrası ve 4. maddesinin 1-ç fıkrası başta olmak üzere ilk 6 maddesinin kamuoyunda bilinen ismidir. Bu düzenleme 1 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe girecektir. Kanunda kısaca kiracıların kendi adlarına Airbnb vb. uygulamalar ile evi 3. Kişilere kiraya vermeleri yasaklanmış, ev sahiplerinin ise evlerini kısa süreli kiraya vermek için Kültür ve Turizm Bakanlığından izin almaları gerekeceği düzenlenmiştir. Alınacak izin ile verilen belge turizm konutu belgesi olmakla birlikte turizm konutu belgesi olmadan kiraya verenlere ve aracı olan kişiler ile hizmet sağlayıcılara ise yüzer bin TL para cezası öngörülmüştür.

 

Kısa Dönem Kiralama Statüsüne Giren Kiralamalar

Yeni Airbnb Yasasına göre 100 günden az tüm kiralamalar kısa dönem kiralama statüsüne giriyor. Bu evlerde kiralama yapılabilmesi için ise Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan turizm konutu belgesi alınması gerekiyor. 100 günden daha uzun süreli kiralamalar bu yasa kapsamına dahil edilmemiştir.

Kanundaki Diğer Düzenlemeler

A- Turizm Konutu Belgesi

1 Ocak 2024’ten itibaren konutların turizm amaçlı kiralanabilmesi için, turizm amaçlı kiralama sözleşmesi yapılmadan önce izin belgesi alınması zorunlu unsur olacak. Bu belge turizm konutu belgesi olarak isimlendirilmiştir. İlgili belgenin temini için Kültür ve Turizm Bakanlığı veya valilikler tarafından başvuru halinde verilebilecek. Bakanlıktan izin alınabilmesi için izine konu binadaki tüm kat maliklerinin ticari amaçla kısa süreli kiralamayı uygun gördüklerine dair belgenin ibrazı zorunlu olacak. Kat maliklerinin biri bile uygun görmezse izin belgesi alınamayacak. Üçten fazla bağımsız bölümü olan binalarda bir kişi en fazla %25’lik kısım için izin belgesi alabilecek. İzin belgesi sahibinden kiralanan konutların başka kişilere kiralanması ise yasak olup aksi takdirde kiralayan kişinin yüz bin TL para cezası ödemekle yükümlü olacak. Ayrıca alınacak izin belgesinin konutu girişine asılması gerekli olup aksi taktirde yüz bin TL idari para cezası öngörülmüştür.

Turizm Konutu Belgesi Almak İçin Gerekli Evraklar

  • Kültür Ve Turizm Bakanlığı’na usulüne uygun başvuru yapmak, bakanlığa yapılacak olan başvuru herkes tarafından yapılamamaktadır. Ancak yetkili kişiler bu başvuruda bulunabilecektir.
  • Binalarda ve sitelerde kanunda öngörülen oy çoğunluğu sağlanmalıdır.
  • Müstakil ev ve villa tapu sahipleri için yine gerekli evrakların eksiksiz olması neticesinde bakanlığa başvuru yapılmalıdır.

Görüldüğü üzere turizm konutu belgesi alabilmek için belli başlı şartların önceden sağlanması gerekmektedir. Kültür Ve Turizm Bakanlığı’na yapılacak olan turizm konutu belgesi başvurularında olumsuz neticelerle karşılaşılmaması için bu sürecin Airbnb avukatı ile yürütülmesi önemle tavsiye edilir.

Turizm Konutu Belgesi Kimden Alınır?

Turizm konutu belgesi, evlerini kısa süreli kiraya vermek isteyenler tarafından Kültür Ve Turizm Bakanlığı’ndan alınmaktadır. Yeni Airbnb Yasası 1 Ocak 2024 itibari ile hayatımıza dahil olacaktır. Turizm konutu belgesi alınması sürecinin mutlaka alanında uzman bir Airbnb avukatı aracılığı ile takip edilmesi hak ve menfaat kaybı yaşamanızın önüne geçecektir.

Yeni Airbnb Yasası: Turizm Konutu Plaketi

Yeni Airbnb yasasına göre, turizm konutu belgesi alan dairelere bir turizm konutu plaketi verileceği düzenlenmiştir. Bu statüye sahip evlerin girişine turizm konutu plaketi asılması zorunlu olacak.

B- 7463 Sayılı Kanunda İzinsiz Kiralamanın Tespit Edilmesi Halinde Uygulanacak Para Cezaları

İzin belgesi bulunmaksızın turizm amaçlı kiralanan konutları kiraya verenlere, kiralama yapılan her bir konut için yüz bin Türk lirası idari para cezası uygulanır ve izin belgesi alarak faaliyette bulunabilmesi için on beş gün süre verilecek.

Verilen sürenin sonunda izin belgesi alınmadan turizm amaçlı kiralamanın devam ettiğinin tespiti halinde bu sefer beş yüz bin TL para cezası ile tekrar bir 15 gün süre verilecek.

Bu sürelere riayet etmeyen ve konutlarını izinsiz kiraya verenlere bir milyon TL para cezası uygulanacak.

İzin belgesi sahibinden kiraladığı turizm amaçlı konutu kendi nam ve hesabına üçüncü kişilere kiraya verenler hakkında her bir sözleşme için yüz bin Türk lirası idari para cezası uygulanacak.

Kendi adına mesken olarak kullanmak amacıyla kiraladığı konutu kendi nam ve hesabına turizm amaçlı kiraya verenler hakkında, her bir sözleşme için yüz bin Türk lirası idari para cezası uygulanacak.

İzin belgesi olmayan konutların turizm amaçlı kiralanmasına aracılık edenler hakkında, her bir sözleşme için yüz bin Türk lirası idari para cezası uygulanacak.

İzin belgesi olmayan ilanların tanıtımına ve elektronik ticaretine imkan sağlayan ve bakanlığın uyarısına rağmen 24 saat içinde ilanı veya yayını kaldırmayan sağlayıcıya yüz bin TL para cezası ve içeriğin yayından kaldırılması yaptırımları uygulanacak.

Kira süresinin yüz günden fazla olmasına rağmen ilk kira sözleşmesinden itibaren bir yıl içinde dört defadan fazla kiraya verenler hakkında bir milyon TL para cezası uygulanacak. Yasaya aykırılık nedeniyle cezalarla karşı karşıya kalınmaması ve ceza alınması halinde itiraz süreçleri için Airbnb avukatı danışmanlığı almanız tavsiye edilmektedir.

C- İzin Belgesi Sahiplerine Uygulanacak İdari Yaptırımlar

Turizm amaçlı kiralama yapılan konutun konum, nitelik ve fiziksel özelliklerine ilişkin yazı, reklam, afiş, broşür, sosyal medya, web sayfası ve benzeri araçlarla kullanıcıya yanıltıcı şekilde tanıtılması veya taahhüt edilen koşulların sağlanmaması veya turizm amaçlı kiralama yapılan konutun sözleşmede belirtilen süreden daha kısa süreyle kullanıcıya tahsis edilmesi hallerinde yüz bin Türk lirası idari para cezası uygulanacak.

 İzin belgesi için Bakanlıkça istenilen bilgi ve belgelerin otuz gün içerisinde gönderilmemesi, eksik gönderilmesi, yanıltıcı bilgi veya belge verilmesi durumunda elli bin Türk lirası idari para cezası uygulanacak.

 Kiraya verenin miras dışında bir hukuki işlemle değişmesi ve bu değişikliğin tapu siciline tescil tarihinden itibaren otuz gün içerisinde bildirilmemesi durumunda elli bin Türk lirası idari para cezası uygulanacak.

Turizm payının ödenmesine ilişkin belgenin Bakanlıkça belirlenen süre içerisinde ibraz edilmemesi veya yapılacak denetimlerde bu belgenin sunulmaması halinde elli bin Türk lirası idari para cezası uygulanacak.

Turizm amaçlı kiralama yapılan konutun, sözleşmeye uygun olarak kullanıcıya teslim edilmemesi halinde yüz bin Türk lirası idari para cezası uygulanacak. Alınan ödemenin 15 günlük süre içinde iade edilmemesi halinde iki yüz bin TL para cezası uygulanacak.

Bakanlıkça düzenlenen plaketin turizm amaçlı kiralama yapılan konutların girişine asılmaması halinde yüz bin Türk lirası idari para cezası uygulanır ve asılması için on beş gün süre tanınacak. Plaketin on beş gün içerisinde turizm amaçlı kiralama yapılan konutun girişine asılmaması durumunda, beş yüz bin Türk lirası idari para cezası uygulanacak.

Yapılan denetimde, konutun izin belgesi verilmesine esas nitelikleri taşımadığının tespit edilmesi durumunda yüz bin Türk lirası idari para cezası uygulanır ve aykırılıkların giderilmesi için on beş gün süre verilecek.

Yeni Airbnb Yasası kapsamında 1 Ocak 2024’ten itibaren 100 günün altındaki tüm kiralamalar için; turizm konutu belgesi alabilmek için evrak toplanılması, bakanlığa başvuru yapılması, turizm konutu plaketi uygulamasına geçilmesi süreçlerinin Airbnb avukatı ile yürütülmesi gerekmektedir. İlgili düzenlemede öngörülen cezalar ciddi derecede yüksek miktarlarda olup, yasaya uyum sürecinin Airbnb avukatı ile yürütülmesi hak ve menfaat kayıplarının da önüne geçecektir.

Sık Sorulan Sorular

 

Airbnb yasası ne zaman yürürlüğe girecek?

Yeni Airbnb Yasası 1 Ocak 2024’ten itibaren yürülüğe girecektir.

Airbnb Türkiye'de vergi veriyor mu?

Airbnb hizmet bedelleri vergiye tabidir.

Airbnb için apartmandan izin almak gerekir mi?

Airbnb için tüm apartman sakinlerinin izninin alınması gerekmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir