İçeriğe geç

Adli Sicil Kaydı Sildirme

Adli sicil kaydı sildirme, bir diğer adıyla sabıka kaydı sildirme olarak da bilinmektedir. Adli sicil, kişiler hakkında kesinleşmiş mahkeme kararına dayanılarak hükmedilen ceza ve güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgi ve belgelerin kaydedildiği sisteme denilir. Adli sicil sabıka kaydı, devlet tarafından vatandaşların suç kayıtlarının tutulması ile yapılır. Herhangi bir kişinin asli sicil sabıka kaydının bulunması için yargılamanın bitmiş, yani mahkeme kararının kesinleşmiş olması gerekmektedir. Kesinleşmeyen ceza ve güvenlik tedbirleri adli sicil kaydında yer almayacaktır.

Adli sicil sabıka kaydı, tutulduğu kişiler hakkında resmi niteliğe haiz belge niteliğindedir. Adli sicil sabıka kaydı Adalet Bakanlığı tarafından tutulmakla birlikte, Türk mahkemelerinin ve yabancı mahkemelerin kesinleşmiş ceza ve güvenlik tedbirlerini içerir.

Teknik olarak ceza veya güvenlik tedbiri yaptırımı içeren her bir mahkumiyet kararı adli sicil kaydına Adalet Bakanlığı tarafından gecikmeksizin işlenmektedir. Ancak, ceza yargılaması neticesinde mahkeme tarafından hükmedilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) kararı adli sicil kaydına işlenmeyecektir. HAGB kararı ile mahkeme bir cezaya hükmetmekte ancak bu cezanın uygulanabilir olabilmesi için kişinin denetim süresi içerisinde kasıtlı bir suç işleyerek HAGB’yi ihlal etmesi gerekmektedir. Bu sebeple HAGB tam anlamıyla bir mahkumiyet hükmü olarak kabul edilmemektedir. Kişileri hakkında hükmedilen HAGB kararları adli sicil kaydına değil, ayrı bir sisteme kaydedilirler.

ADLİ SİCİL KAYDI NASIL SİLİNİR

Adli sicil kaydı sildirme için belli başlı şartların yerine getirilmiş olması gerekmektedir. Kişi hakkında mahkumiyete hükmedilmiş ise bu cezanın infazının tamamlanması gerekir. Kişi hakkında idari para cezasına hükmedilmiş ise bu cezaların ödenmiş olması, verilen mahkumiyet hükmü ertelenmiş ise erteleme sürelerinin dolmuş olması gerekir.

ADLİ SİCİL KAYDI SİLDİRME DİLEKÇESİ

Adli sicil sabıka kayıtları kişi kamu kurum ve kuruluşlarında çalışacağı zaman veya yeniden topluma kazandırılacağı zaman oldukça büyük sahip hale gelirler. Çalışma hayatı içerisinde gerek özel sektörde gerek ise kamuya girişlerde adli sicil sabıka kaydı talep edilmektedir. Bu sebeplerle koşulların sağlanması ile beraber kişilerin adli sicil kaydında yer alan bilgilerin silinmesi için başvuru yapıması gerekmektedir. Memuriyete başvuru esnasında ya da yeniden göreve dönme isteğine bağlı olarak kişi hakkında yapılacak güvenlik soruşturması sırasında adli sicil kaydına, adli sicil kaydı ve arşiv kaydına muhakkak bakılmaktadır.

Hemen belirtmemiz gerekir ki adli sicil kaydı ve arşiv kaydına ilişkin hukuki iş ve işlemlerde Ankara avukat hukuki yardımı almak, alanında deneyimli ve yetkin bir Ankara avukat ile çalışmak en sağlıklı yaklaşım olacaktır.

ADLİ SİCİL KAYDI NE ZAMAN SİLİNİR

  • Ceza ve güvenlik tedbirinin infazı tamamlandığında,
  • Şikayetten vazgeçme,
  • Etkin pişmanlık hallerinde,
  • Ceza zamanaşımı dolduğunda,
  • Genel af ya da kişi ölümü sonucunda da adli sicil kaydının silindiği görülmektedir.
  • Adli sicil kaydının silinmesi yönünde oluşabilecek problemlerin çözümlenmesi hukuki destek alındığında daha kısa sürede olur. Bu sebeplerle kişilerin adli sicil kaydına yönelik mağduriyet yaşamaması adına Ankara avukata danışılması uygun olur. Aksi takdirde, hatalı veya ihmali iş veya işlem sebebiyle telafisi güç sorunlarla karşı karşıya kalınması muhtemeldir.

ADLİ SİCİL KAYDI SİLİNMESİ İÇİN NEREYE BAŞVURULUR

Adli sicil kaydı silinmesi için başvurulacak mercii Ankara’da bulunan Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü’dür. Kişi yazacağı dilekçe ile kuruma bizzat başvurmalı ya da avukat aracılığı ile bu başvuruyu yapmalıdır. Ankara avukat adli sicil kaydı silinmesi işlemi Ankara’da bulunan Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü’ne yapılacağından, sürecin olabildiğince hızlı yürütülmesine yardımcı olacaktır.

ADLİ SİCİL KAYDI SİLDİRME DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

Ankara avukat olarak siz değerli okuyucularımızla Adli sicil kaydı sildirme dilekçesi örneğini paylaşmaktayız. Adli sicil kaydı sildirme dilekçesi örneği üzerinden başvuru yapmadan önce Ankara avukat hukuki desteği almanız sürecin hızlı ve sağlıklı yürütülmesi açısından önemli olacaktır.

T.C. ADALET BAKANLIĞI

ADLİ SİCİL VE İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE

ANKARA

İSTEMDE BULUNAN         :  Ad-Soyad (T.C.:11111111111)
                                              Adres
VEKİLİ                                 : Av. Ad Soyad(Ankara Barosu’na kayıtlı)
                                             Çankaya/ANKARA
KONU                                   : Müvekkilin adli sicil ve arşiv kaydının silinmesi talebimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR : 
  1. İşbu dilekçe ekinde sunmuş olduğumuz, müvekkil …….’e ait Adli Sicil ve Arşiv Kaydındaki bilgiler dahilinde AAAA Asliye Ceza Mahkemesi’nin 30/02/2015 Tarih, 2014/11111 Esas ve 2015/11111 Karar Sayılı dosyasına istinaden ceza alınmış, Müvekkilime ait ve ekte sunulan adli sicil kaydında görüleceği üzere alınan tüm cezalar infaz edilmiş durumdadır.
  2. Önemle belirtmek isteriz ki; söz konusu bu cezalar müvekkil tarafından infaz edilmiş ve gerekli yasal süreler geçmiş olmasına rağmen verilen Adli Sicil Arşiv Kaydında halen görülmektedir. Bu kayıtlar gerek müvekkilin sosyal yaşamımda gerekse iş ve resmi hayatında tarafını olumsuz yönde Müvekkilin ileride yapacağı resmi, özel işlemler ve bulunacağı başvurularda adli sicil/arşiv kaydında söz konusu kayıtların silinmemiş olması, müvekkilin büyük bir hak kaybına uğramasına sebebiyet verecek ve müvekkili mağdur edecektir.
  3. Neticeten açıklanan tüm bu sebeplerle, gerek resmi açıdan gerekse müvekkilin toplumsal statüsü açısından ileriye dönük telafisi mümkün olmayan hak kayıplarının gerçekleşmemesi için müvekkilin Adli Sicil Arşiv Kaydında görülen Kayıtların silinmesini talep etme zorunluluğumuz hasıl olmuştur.
 NETİCE VE TALEP            : Yukarıda açıklamış olduğumuz nedenlerden dolayı müvekkile ait Adli Sicil Kaydında yer alan tüm kayıtların, meselenin kişisel önemi ve aciliyeti de göz önünde bulundurularak ivedilikle Adli Sicil/Arşiv Kayıtlarından Kayıtlarından silinmesine karar verilmesini ve bu karar doğrultusunda gerekli işlemlerin yapılmasını saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim. 02.01.2024 

İSTEMDE BULUNAN

Ad Soyad               

 

EKLER        :

Ek1: Adli Sicil Kaydı 

Sık Sorulan Sorular

1- Adli sicil kaydı hangi durumlarda silinir?

Kişi hakkında verilen ceza ve güvenlik tedbirlerinin infaz edilmesi gerekmektedir.

2- Adli sicil kaydının silinmesi dilekçesi nereye verilir?

Ankara’da bulunan Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü’ne verilmelidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir