İçeriğe geç

Ölen Kişinin Bankadaki Paraları Nasıl Alınır

Ölen kişinin parası nasıl alınır?

Ölen kişinin bankadaki paraları nasıl alınır: Mirasçılar eğer terekedeki malları (hangi bankada ne kadar mevduat ya da altın) olduğunu biliyorlarsa öncelikler veraset ilamı alarak işe başlamalıdır. Mirasçının ne kadar malı olduğu tespit edilemiyorsa ölen kişinin bulunduğu yer Sulh Hukuk Mahkemesinde “Tereke Tespiti” davası açılmalıdır. Mirasçılardan bazıları eğer yurt dışında ise ve tek bir avukata vekâlet verilemiyorsa mirasçılardan biri Sulh Hukuk Mahkemesine başvurarak Tereke Temsilcisi atanmasını isteyebilir. Sürecin karışık ve zahmetli oluşu, tüm mirasçıların beraber hareket etmesinin zor olmasından dolayı mutlak suretle ankara avukat danışmanlık hizmeti almanızı tavsiye ederiz.

Miras Avukatı için tıklayınız…

Ölen kişinin bankadaki parasını çekmek için sırası ile şu işlemler yapılmalıdır :

  1. Veraset ilamı almak
  2. Tüm mirasçıların tek bir avukata vekâlet vermesi (bankalarda işlem yapma yetkisini içerir)
  3. Veraset ilanından sonra bankalardaki toplam bedelini gösterir yazı
  4. Vergi dairesine bu bedellerin “veraset ve intikal beyannamesi” alarak borcu yoktur yazısı alınması,
  5. Eğer tüm mirasçılar tek bir kişiye vekâlet veremiyorsa ya da sıkıntı diğerleri ile ortak hareket etmek istemiyorsa Elbirliği ile mülkiyetin Paylı mülkiyete dönüştürülmesi ve herkese payının dağıtılması için mahkemeye başvurulmalıdır. Ortaklığın giderilmesi için https://www.halilkaanemektar.av.tr/makale/ortakligin-giderilmesi-davasi makalemizi okuyabilirsiniz.

Ölen kişinin Taşınmazlarının Mirasçılara İntikali

(Miras bırakanın) Ölen kişinin terekedeki taşınmazlarının mirasçılara intikali tüm mirasçıların birlikte hareket etmesi yolu ile mümkündür. Miras bırakanın ölümü ile tüm mirasçılar arasında “elbilirliği ile mülkiyet” kurulur. Tüm mirasçıların intikali istemesi ve belirli prosedürlerin yerine getirilmesi ile taşınmazlar mirasçılara intikal ettirilir. Bunun için alanında uzman ankara avukat danışmanlık hizmeti almanızı tavsiye ederiz. Mirasın mirasçılara intikali için sırası ile şu prosedür izlenmelidir.

  • Veraset ilamı alınması
  • Tüm mirasçıların tek bir avukata vekâlet vermesi (belediye ve tapuda işlem yapma yetkisini içerir)
  • Vergi dairesinden “Veraset ilişik kesme” yazısı (borcu olmadığına ilişkin)
  • Taşınmazın bulunduğu belediyeden borcu yoktur yazısı alınması (emlak, çöp vergisi vs.)
  • En son tapuya gidip intikalin gerçekleştirilmesi

Miras Bırakanın Yurt dışı Bankalardaki Parasının Türkiye’ ye Getirilmesi

Miras bırakanın yurt dışı bankalarında parası varsa ve mirasçılar bu mevduatı tespit edip Türkiye’ ye getirmek, paylaşmak istiyorsa Türkiye’ de miras bırakanın öldüğü ya da en son yerleşim yerinde öncelikle “Tereke Tespiti” davası açılmalıdır.

Tereke tespiti davasında Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğüne https://diabgm.adalet.gov.tr/ müzekkere yazılarak miras bırakanın öldüğü ülke yetkili kurumuna ulaşımı ve ölen kişinin mallarının tespiti istenecektir.

Miras bırakan hani ülkede vefat etti ise ya da Türkiye de vefat etse bile hangi ülkede parası varsa o ülkenin mevzuatını ve ulaşım yolları için Dış İşleri Bakanlığında söz konusu ülkenin masasına da ulaşabilirsiniz. Yurt dışındaki ülkeden gelen cevabın ve paranın Türkiye’ ye iadesi için ayrıyeten “Tanıma Tenfiz” davası açmalı ve ilamın Türkiye de icrasını sağlamanız gerekmektedir. Bu nedenle yetkili alanında uzman ankara avukat danışmanlık hizmeti almanızı tavsiye ederiz.

Ölen Kişinin Bankadaki Parası Nasıl Alınır SSS

Noterden veraset ilamı alınabilir mi?

Evet

Tek bir mirasçı mirası intikal ettirebilir mi ?

Hayır

Diğer mirasçıların izni olmadan miras satılabilir mi?

Hayır, elbilrliği ile mülkiyette tasarruf için tüm mirasçıların rızası gerekir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir