İçeriğe geç

Tahliye Taahhütnamesi Örneği

Tahliye taahhütnamesi örneği, kira sözleşmesinde kiracı olarak bulunan tarafın taahhütnamede kararlaştırılan tarihte kiralananı boşaltacağına dair sunmuş olduğu yazılı bir irade beyanıdır. Tahliye taahhütnamesi yasal dayanağını 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’ndan almaktadır. İlgili Kanunun 352. Maddesinin birinci fıkrasında Kiracı, kiralananın tesliminden sonra yazılı olarak vermiş olduğu bir beyana rağmen kiralananı boşaltmazsa, kiraya veren tarafın taahhüt tarihinden itibaren bir ay içerisinde icra takibi yaparak veya dava açmak suretiyle kira sözleşmesini sona erdirebileceğini ve tahliye talep edebileceği belirtilmiştir.

Tahliye Taahhütnamesi Örneği

Tahliye taahhütnamesi örneği hazırlarken dikkat edilmesi gereken en önemli konu geçerlilik şartlarının sağlanmasıdır. Geçerlilik şartlarını taşımayan bir tahliye taahhütnamesi kiraya veren tarafın hak ve menfaat kaybı yaşamasına sebep olacaktır. Bu sebeple tahliye taahhütnamesi örneği hazırlama sürecini Ankara avukat hukuki danışmanlığı alarak yürütmeniz tavsiye olunur.

Hukuken geçerli bir tahliye taahhütnamesi bulunması gereken hususlar şu şekildedir:

Tahliye Taahhütnamesi Geçerlilik Şartları

  • Tahliye taahhütnamesi yazılı bir şekilde yapılmalı ve bizzat kiracının imzasını taşımalıdır.
  • Düzenleme tarihi kira sözleşmesinin imzalandığı tarihten sonraki bir tarih olmalıdır.
  • Kiracının oturmakta olduğu ev aile konutu olarak kullanılıyorsa taahhütnamede eşinin de açık rızası/imzası bulunmalıdır.
  • Taahhüt tarihi boş bırakılmamalıdır. Ancak, boş bırakılmış olsa dahi kiraya veren tarafça taahhüt tarihinin sonradan doldurulması halini Yargıtay hukuka uygun bulmaktadır.
  • Tahliye taahhütnamesi kiracının serbest iradesine dayanmalıdır.
  • Tahliye taahhütnamesinde taahhüt edilen tarihten itibaren 1 aylık süre içerisinde tahliye talebiyle Örnek 14 icra takibi başlatılmalı ya da doğrudan Sulh Hukuk Mahkemelerinde tahliye davası açılmalıdır.

Yukarıda belirtildiği üzere taraflar arasında yazılı tahliye taahhüdü var ise kiralayan taraf bu belgeye dayalı taahhüt tarihinden itibaren bir ay içerisinde kira akdini sona erdirebilmek için 2 seçeneğe sahiptir:

  1. İcra takibi (uygulamada Örnek 14 takip olarak bilinen) yoluyla tahliye takip etmek,
  2. Sulh Hukuk Mahkemesinde tahliye taahhütnamesine dayalı olarak dava açmaktır.

Yukarıda ayrıntılı olarak açıklamış olduğumuz koşulların yerine getirilmemesi halinde ilgili tahliye taahhüdü hukuken geçersiz olacaktır. Tahliye taahhüdüne dayalı olarak icra takibi yapma ve dava açma süreçlerini alanında uzman bir Ankara kira avukatı ile yürütmeniz sürecin hızlı ve etkin olmasına yardımcı olacaktır.

Tahliye taahhütnamesi örneği, siz değerli okuyucularımız için örnek mahiyetinde hazırlanmış olup, her somut olay ve duruma göre değişiklik yapılması gerekebilir. Kira hukukuna ilişkin uyuşmazlıklarının mutlaka Ankara avukat yardımı alarak yürütülmesi hak ve menfaat kaybı yaşamamanızı sağlayacaktır.


Tahliye Taahhütnamesi Örneği

TAAHHÜT EDEN(KİRACI) ADI SOYADI :
TAAHHÜT EDENİN EŞİ :
 MAL SAHİBİ (KİRALAYAN) ADI SOYADI   :
TAHLİYE EDİLECEK MECURUN ADRESİ     :
TAHLİYE TARİHİ :../…/2024

 

NOT : Halihazırda kiracı olarak oturmakta ve kullanmakta olduğum yukarıda bilgileri yazılı adresteki taşınmazı hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmadan kayıtsız ve şartsız olarak 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 350,351 ve 352. maddesi uyarınca boş bir şekilde ve sağlam olarak yukarıda belirtmiş olduğum tarihte taşınmazı tahliye ederek, taşınmazı kiralayana/mal sahibine teslim edeceğimi, yine yukarıda adı geçen kiralayanın/mal sahibinin icrai takibata geçerek yapacağı her türlü masrafları ve tahliyeyi geciktirmemden kaynaklı olarak uğrayacağı zarar ve ziyanları hiçbir ihtar, ihbar ve hükme gerek kalmadan derhal nakden ve peşinen ödeyeceğimi beyan kabul ve taahhüt ederim. İşbu tahliye taahhütnamesi serbest irademle …/…/2023 tarihinde hazırlanarak imza altına alınmıştır.


TAAHHÜT TARİHİ     :
TAAHHÜT EDEN(KİRACI)     :
İMZASI     :
TAAHHÜT EDENİN EŞİ     :
İMZASI     :

Tahliye taahhütnamesi örneğinin pdf ve word haline aşağıdaki linklere tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Tahliye taahhütnamesi Örneği 2023 Word    Tahliye Taahhütnamesi Örneği 2023 Pdf

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir