İçeriğe geç

Tahliye Taahhütnamesi

Tahliye taahhütnamesi, kiracının kiralananı belirli bir tarihte boşaltmayı taahhüt ettiği yazılı bir beyandır. Tahliye taahhütnamesi, Türk Borçlar Kanunu’nun 352. maddesine göre, işyeri veya konut kira sözleşmelerinin kiracı tarafından sona erdirilmesi durumunda kullanılan bir araçtır. Kiracı olan taraf tahliye taahhütnamesi vererek kiralananı taahhütnamede belirlenen tarihte boşaltmayı yazılı olarak taahhüt eder.

TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ

Tahliye taahhütnamesi, kiracı tarafından kiralananın tesliminden sonra yazılı olarak hazırlanmalıdır. Tahliye taahhütnamesinin taraflar arasında sözlü olarak anlaşma şeklinde yapılmasının hukuken hiçbir geçerliliği bulunmamaktadır. Ankara avukat aracılığıyla yazılı veya sözlü danışmanlık alarak tahliye tahhüdü hazırlatmanız tavsiye edilir.

TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ NEDİR

Tahliye taahhütnamesi, kiracının kiralananı boşaltma konusundaki niyetini ve taahhüdünü açıkça ifade etmesini sağlar. Bu, kiraya verenin kiralananın yeniden kiralanması veya diğer düzenlemeleri planlamasına yardımcı olur. Aynı şekilde, kiracının taşınma sürecini düzenlemesi ve yeni bir yer bulması için de uygun zamanı yaratır.

TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ GEÇERLİLİK ŞARTLARI

Tahliye taahhütnamesinin hukuki dayanağı 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 352. Maddesinin 1. Fıkrasında yerini almaktadır. Anılan madde hükmünde tahliye taahhütnamesinin tek geçerlilik şartının yazılı olarak yapılması gibi görünüyor olsa da, Türk Hukuku’nun genel ilkeleri, Yargıtay içtihatları ve doktrin uyarınca birtakım başkaca geçerlilik şartları da bulunmaktadır.

Bir tahliye taahhütnamesinin geçerli olarak kabul edilebilmesi için aşağıda maddeler halinde belirtilen şartları sağlaması gerekmektedir:

 1. Tahliye taahhütnamesi YAZILI olarak yapılmalıdır. Taraflar kendi aralarında adi yazılı olarak bir sözleşme imzalayabilecekleri gibi noter onaylı olarak da tahliye taahhütnamesi düzenleyebilirler. Sözlü olarak yapılan tahliye taahhütnamesinin hukuk aleminde herhangi bir geçerliliği bulunmamaktadır.
 2. Tahliye taahhütnamesi kiracının serbest iradesine dayanmalıdır. Kiracı korkutularak ya da tehdit edilerek hazırlanan tahliye taahhütnamesinin geçersizliği ileri sürülebilir.
 3. Tahliye taahhütnamesinin düzenlenme tarihi, kira sözleşmesinin düzenlenme tarihinde sonra olmalıdır. Yargıtay içtihatlarına göre kira sözleşmesinden önce ya da aynı anda yapılan tahliye taahhütnameleri kiracının serbest iradesini yansıtmayacağından dolayı geçersiz olarak kabul edilmektedir. Yani örnek verecek olursak kira sözleşmesi 01.01.2023 tarihinde düzenlenmiş ise, taraflar arasındaki tahliye taahhütnamesi en erken 02.01.2023 tarihinden itibaren hazırlanmalıdır. Bu durumun geçerlilik şartı olarak kabul edilmesinin amacı, kira sözleşmesinin zayıf tarafı olan kiralayanın korunmasıdır.
 4. Tahliye taahhüdünde bulunan kişinin bizzat kiracının kendisi olması gerekmektedir. Kiracının eşinin, çocuğunun ya da anne babasının vermiş olduğu tahliye taahhüdü geçersiz olacaktır.
 5. Tahliye taahhütnamesinde kiralanan mecurun boşaltılma tarihi mutlaka belirtilmelidir. Tahliye tarihi boş bırakılarak imzalanan tahliye taahhüdünün sonradan doldurularak icraya koyulması ya da davaya konu edilmesi halinde kiracının bu duruma katlanacağı Yargıtay tarafından kabul görmektedir.
 6. Tahliye taahhütnamesi şarta bağlı olarak yapılmamalıdır.
 7. Kiracı evli ise eşinin de tahliye taahhüdünde açık rızası/imzası bulunmalıdır. Aksi takdirde aile konutu itirazında bulunularak tahliye taahhütnamesinin geçersizliği ileri sürülebilir.

Tahliye taahhütnamesi, kiracı ve kiraya veren arasında yapılan bir anlaşmadır ve kiracı, tahliye taahhütnamesinde belirtilen tarihte kiralananı boşaltmakla yükümlüdür. Aksi takdirde, kiraya veren, tahliye taahhütnamesine dayanarak Örnek 14 icra takibi başlatabilir ya da Sulh Hukuk mahkemesinde dava açarak kiracıyı tahliye ettirebilir.

Sonuç olarak, tahliye taahhütnamesi, kiracının kiralananı belirli bir tarihte boşaltma taahhüdünde bulunduğu bir yazılı beyandır. Bu taahhüt, kiraya verenin düzenlemeler yapmasına ve kiracının taşınma sürecini planlamasına yardımcı olur.

Taraflar arasında imzalanacak tahliye taahhütnamesinin geçerli bir tahliye taahhütnamesi olması ve ilerde sorun yaşamamak için mutlaka bir Ankara avukat hukuki danışmanlığı alınmalıdır.

TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ İCRA TAKİBİ

Tahliye taahhütnamesi icra takibi, taahhütname ile kararlaştırılan tarihte kiracının mecurun tahliye etmemesi halinde izlenilecek bir yol olarak karşımıza çıkmaktadır. Türk Borçlar Kanunu’nun 352/1.maddesinde ve İcra ve İflas Kanunu’nun 272.maddesinde tahliye taahhüdüne ilişkin olarak ‘’tahliyenin taahhüt edildiği tarihten itibaren bir ay içinde kiraya veren dava veya icra takibinde bulunmak zorundadır.’’ denilmiş ve tahliye tarihinden itibaren 1 ay içerisinde işlem yapılması gerektiği vurgulanmıştır. Bu sürenin geçirilmesi halinde bir daha bu tahliye taahhüdüne dayalı olarak kiracının kiralanandan çıkarılması yoluna başvuruda bulunma hakkı ortadan kalkacaktır.

Bahsedilen 1 aylık takip talebinde bulunma süresi hak düşürücü nitelikte olup bu durum hem icra dairesi tarafından hem de Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından re’sen dikkate alınmaktadır. Tahliye taahhütnamesine dayanarak Örnek 14 Takip sürecinde Ankara avukat sizler adına tahliye gerçekleşene kadar süreci özenle takip edecektir.

Tahliye Taahhütnamesi icra takibi (Örnek 14 takip) şu şekilde yapılmalıdır.

 1. Tanzim edilen tahliye taahhütnamesindeki tahliye günü gelmesine rağmen kiracı tarafından tahliye gerçekleştirilmemiş olmalıdır.
 2. Tahliye tarihinden itibaren 1 ay içerisinde icra dairesi marifetiyle uygulamada Örnek 14 olarak bilinen icra takibi başlatılmalıdır.
 3. Başlatılan örnek 14 takip uyarınca icra dairesi tarafından kiracıya tahliye emri gönderilir.
 4. Kiracının tahliye emrine itiraz etmek için 7 günlük bir süresi vardır. Kiracı tarafından itirazda bulunulursa tahliye takibi durur. Bu sürede herhangi bir itirazda bulunulmazsa takip kesinleşir.
 5. Hakkında başlatılan tahliye takibinin kesinleşmesi üzerine kiracı, tahliye emrinin tebliğinden itibaren on beş gün içerisinde taşınmazı tahliye ve teslim etmek zorundadır.
 6. Tahliye emrinin tebliğinden itibaren on beş gün içerisinde kiracı taşınmazı boşaltmaz ve teslime hazır hale getirmez ise evsahibinin/kiraya verenin talebi üzerine icra dairesi tarafından taşınmazdan zorla çıkarılma işlemi gerçekleştirilir.

Örnek 14 icra takibi ile kiracının tahliyesi yolu Sulh hukuk mahkemelerinde açılan tahliye davalarına göre oldukça hızlı ve pratik bir yöntemdir. Ankara avukat tahliye taahhüdüne dayalı olarak icra takibinde ve Sulh Hukuk Mahkemelerinde açılacak tahliye davalarında hak ve menfaat kaybı yaşamamanız adına profesyonel danışmanlık ve dava takip hizmeti vermektedir.

Sık Sorulan Sorular

Tahliye taahhütnamesi ile kiracı çıkar mı?

Tahliye taahhütnamesi düzenlenerek kiracının taşınmazı tahliye etmesi oldukça pratik ve zahmetsiz yöntemdir. Tahliye tarihinde taşınmaz boşaltılmazsa icra takibi başlatılabilir ya da Sulh hukuk mahkemelerinde tahliye davası açılabilir.

Tahliye taahhütnamesi süresi ne kadar?

Tahliye tarihinden itibaren 1 aylık hak düşürücü süre içerisinde icra takibi başlatılmalı ya da dava açılmalıdır.

Kiracı tahliye Taahhütnamesine itiraz edebilir mi?

Tahliyesi istenilen ev aile konutu ise tahhütte bulunan kişinin eşinin itiraz hakkı bulunmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir