İçeriğe geç

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Örneği 2023

Anlaşmalı boşanma protokolü, evliliklerini sona erdirmek isteyen çiftlerin ülkemizde son yıllarda sıklıkla başvurdukları bir yol olarak karşımıza çıkmaktadır. Anlaşmalı boşanma yoluna evlilik birliği en az bir yıl sürmüş olan, boşanmanın mali sonuçları hususunda ve müşterek çocuk hususunda mutabakata varmış olan çiftler başvurmaktadır. Önemle belirtmek isteriz ki; Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 2019/5910 Esas, 2019/9191 Karar sayılı 25.09.2019 tarihli kararı uyarınca tarafların boşanmanın mali sonuçlarında(nafaka, tazminat) ve müşterek çocukların durumu(velayet) hususunu anlaşmalı boşanma protokolü içerisinde kararlaştırmış olmaları gerekmektedir. Anlaşmalı boşanma protokolü her somut olaya en uygun olacak şekilde hazırlanmalıdır. Anlaşmalı boşanma davasına dair merak edilen sorularınıza https://ankaraavukatlik.com/anlasmali-bosanma-davasi/ makalemiz üzerinden yanıt bulabilirsiniz.

Anlaşmalı boşanma protokolü örneği 2023 için aşağıda yer alan örnek protokolü inceleyebilirsiniz. Anlaşmalı boşanma davaları çekişmeli boşanma davalarına nazaran çok daha kısa sürede sonuçlanan davalar olsa da boşanma davası kesinleştikten sonra boşanan eşlerin birbirlerinden evliliğe dair hak ve menfaat talep etme hakları da kaybolacaktır. Bu sebeple anlaşmalı boşanmaya karar veren eşlerin alanında uzman bir Ankara boşanma avukatı hukuki desteği almaları tavsiye edilmektedir. Aşağıda sizler için hazırlanmış olan anlaşmalı boşanma protokolü örneği 2023 örnek dilekçesi genel hatları ile hazırlanmış olup, somut olayınıza uygun olarak oluşturulmalıdır.

Anlaşmalı boşanma protokolü; anlaşmalı boşanma dava dilekçesi ile birlikte aile mahkemesine; aile mahkemesinin olmadığı yerlerde ise aile mahkemesi sıfatıyla dosyaya bakması için asliye hukuk mahkemesine sunulmaktadır.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Örneği


Anlaşmalı Boşanma Protokolü

DAVACI        : Ad Soyad – T.C. Kimlik No

DAVALI        : Ad Soyad – T.C. Kimlik No

Davacı tarafından ikame edilen anlaşmalı boşanma davasına esas teşkil etmek üzere taraflar arasında evlilik birliğinin TMK m.166/3 doğrultusunda BOŞANMA ile sonlandırılması ve söz konusu boşanmanın fer’ilerine yönelik hususların ayrıntılarına karar verdikleri işbu protokol tarafların ortak iradesi ile hiçbir baskı altında kalmadan hazırlanarak Sayın Mahkemeniz takdirine sunulmuştur. Şöyle ki;

1- Boşanma Hususu :Taraflar Ankara Aile Mahkemesi’nde açılacak boşanma davası ile boşanacaklardır.

2-Velayet ve İştirak Nafakası Hususu:Müşterek çocuk  ……. velayeti  anne ……….’ya verilecektir. Baba çocuk için aylık ….. TL iştirak nafakasını her ayın 20’sine kadar ……. BANK  TR999999999999 numaralı banka hesabına yatıracaktır.

3-Kişisel İlişki Tesisi: Müşterek  çocuk ….. ile baba arasında kişisel ilişki aşağıda yazılı şekilde kurulacaktır. Her hafta sonu Cumartesi günleri sabah 09:00 ile akşam 17:00 saatleri arasında, her yıl Ağustos ayının birinci günü saat 17:00’ye kadar,  dini bayramların ilk günü 10:00’dan akşam saat 17:00’a kadar, baba çocuğu yanına alarak kişisel ilişki kuracaktır. (anlaşmalı boşanma protokolü örneği 2023’te kişisel ilişki tesisi örnek olarak verilmiştir. Ankara boşanma avukatı hukuki danışmanlığı alarak somut olayınıza en uygun şekilde protokol hazırlayabilirsiniz.)

4-Maddi  ve Manevi Tazminat: Taraflar birbirinden maddi, manevi tazminat ve nafaka talep etmemektedirler.

5-Kişisel Eşyalar ve Ziynet Eşyaları: Taraflar ev eşyaları ile ziynet eşyaları konusunda birbirlerini ibra etmişlerdir. Her iki taraf da kişisel eşyalarını almıştır.

6-Mal Rejiminin Tasfiyesi Hususu: Taraflar …. Mahallesi …. Sokak No:1/5-6 numaralı taşınmazdan 5 numaralı taşınmazın davacı eşe; 6 numaralı taşınmazın ise davalı eşe verilmesi konusunda anlaşmışlardır. Tarafların bu paylaşım dışında birbirlerinden katılma alacağı, değer artış payı alacağı ve katkı payı alacağı bulunmamaktadır.

7-Yedi maddeden ibaret işbu protokol tarafların serbest iradesiyle hazırlanarak imza altına alınmıştır. …./…../…… (tarih)

DAVACI                                                                                                      DAVALI

AD SOYAD                                                                                                 AD SOYAD           

İMZA                                                                                                           İMZA


Unutulmamalıdır ki; anlaşmalı boşanma protokolü mahkemeye sunulduktan sonra tarafların duruşmada da anlaşmalı boşanma iradelerini hakim huzurunda beyan etmeleri gerekmektedir. Hakim tarafların boşanmasına karar vermiş olsa dahi bu karar kesinleşmeden hüküm ihtiva etmeyecektir. Tarafların boşanma kararına karşı kanun yoluna başvurudan vazgeçtiklerine ilişkin dilekçe vermeleri ile süreç 2 hafta daha hızlanacaktır.

Anlaşmalı boşanma protokolü örneği 2023 ’ün somut olayınıza en uygun şekilde hazırlanması amacıyla Ankara boşanma avukatı yardımı alarak anlaşmalı boşanma davası sürecini hak ve menfaat kaybı yaşamadan profesyonel bir şekilde yürütebilirsiniz.

SIK SORULAN SORULAR

Anlaşmalı boşanma davası ne kadar sürer?

Anlaşmalı boşanma davası mahkeme tarafından verilecek duruşma gününe bağlı olarak ortalama 1-2 ay gibi kısa bir süre içerisinde sonuçlanmaktadır.

Boşanma protokolü hazırlamak zorunda mıyız?

Anlaşmalı boşanmak isteyen çiftler bakımından anlaşmalı boşanma protokolü dava dilekçesi ile birlikte mahkemeye sunulacağı için hazırlanması zorunludur.

Boşanma protokolü nasıl hazırlanır?

Anlaşmalı boşanma protokolü tarafların menfaatlerine en uygun olacak şekilde; müşterek çocuk varsa velayeti, nafaka, maddi ve manevi tazminat, mal rejimi ve kişisel eşyalar hususu konularında yapılan anlaşmanın protokole eksiksiz bir şekilde aktarılması ile hazırlanmaktadır. Anlaşmalı boşanma protokolünde eksik husus bulunması halinde hakim tarafların boşanmaların karar vermeyecektir. Bu sebeple Ankara boşanma avukatı ve anlaşmalı boşanma protokolü 2023 yardımıyla hak ve menfaat kayıpları yaşamanın önüne geçebilirsiniz.

Anlaşmalı boşanma dilekçesi verdikten kaç gün sonra mahkeme olur?

Tarafların anlaşmalı boşanma protokolü ile birlikte vermiş oldukları anlaşmalı boşanma dava dilekçesinin mahkemeye sunulmasından itibaren Aile mahkemesinin dosya yükü doğrultusunda yaklaşık 1-2 ay sonrasına duruşma açılmaktadır. Bu süreci hızlandırmak adına dava açıldıktan sonra mahkeme kalemi aranarak duruşma günü alınması tavsiye edilir.

Anlaşmalı boşanma protokolüne uyulmazsa ne olur?

Taraflardan biri anlaşmalı boşanma protokolünde kararlaştırılan hususları yerine getirmekten kaçınırsa; aleyhinde ilamlı icra yoluyla takip başlatılabilecektir.

Anlaşmalı boşanma protokolünü kim hazırlar?

Anlaşmalı boşanma protokolünü taraflar birlikte hazırlayabileceği gibi; bir eşin hazırladığı protokolü diğer eşin kabul etmesi olanağı da mevcuttur. Ancak anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanırken bir avukat aracılığıyla hukuki yardım almanız faydanıza olacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir