İçeriğe geç

KREDİ KARTI DOLANDIRICILIĞI 2023

Kredi kartı dolandırıcılığı suçunun işlenebilmesi için pek çok yok vardır. Son dönemlerde sıklıkla insanların mağdur olmasına sebep olan kredi kartı dolandırıcılığında genel olarak internet üzerinden kart bilgileri elde edilmektedir. Bunun yanında ATM dolandırıcılığı da son yıllarda sıklıkla yaşanan bir durum olarak karşınıza çıkmaktadır. Kart kopyalama durumu da dolandırıcılık sınıfında ele alınmaktadır.

KREDİ KARTI DOLANDIRICILIĞI

Kredi kartı dolandırıcılığı Türk Ceza Kanunu’nun m.158-f bendi ile m.245’te geçmektedir. İki hükmün suçun işleniş biçimleri anlamında farkları vardır.

KREDİ KARTI DOLANDIRICILIĞI SUÇUNUN İŞLENİŞ ŞEKİLLERİ

 1. TCK m.158/1-f’de geçen suç esasında dolandırıcılık suçunun nitelikli halidir. TCK m.157 de geçen dolandırıcılık suçunun meydana gelmesi için failin hileli davranış ile mağduru aldatarak malvarlığında azalmaya neden olarak kendisi veya bir başkası hesabına yarar sağlaması gerekmektedir.

  Hileli davranıştan kasıt mağdurun algılama yeteneğini etkileyebilecek, iradesini sakatlayacak her türlü davranış olabilir. Failin ihmali ile de hileli davranış gerçekleştirilebilir. Yeter ki kast unsuru olsun.

  Suçun meydana gelebilmesi için fail tarafından gerçekleştirilen bu fiilden failin veya bir başkasının maddi yarar sağlaması gerekir. Diğer maddeden farklı olarak esasında bu hüküm malvarlığını korumayı amaçlar.

  TCK m.158/1-f ise dolandırıcılık suçunun bilişim sistemlerinin, banka ve kredi kartları aracılığı ile gerçekleştirildiği durumda meydana gelecektir. Sosyal medyadaki hileli davranışlar ile kişilerin aldatılarak maddi çıkar sağlanması veya bankacılık aracı olan çek aracılığı ile suç işlenmişse ilgili hüküm çerçevesinde suç sübut bulmuş olacaktır. Kredi kartı dolandırıcılığı ülkemizde de vatandaşlarımızın ve turistlerin başına sıklıkla gelmekte olup, hukuki olarak hak ve menfaat kaybı yaşamadan mutlaka bir Ankara avukat desteği alınmalıdır.

 2. TCK m. 245’te geçen suç ise başlı başına ayrı bir suç teşkil eder. Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçu ilgili kanun maddesine göre üç şekilde işlenebilir,
  1. Birincisi, fail nasıl elde ettiği önemsiz olmakla beraber bir başkasının kredi veya banka kartını kullanıp kendisi veya başkası hesabına yarar sağlarsa,
  2. İkincisi, sahte banka veya kredi kartı üreterek bir başkasına aitmiş gibi satar, devreder veya satın alır ve kabul ederse;
  3. Üçüncüsü, sahte olduğunu bildiği banka veya kredi kartını kullanarak yarar sağlarsa, bu durumlarda ilgili suç meydana gelecektir.

  Bu hükümler ile sadece mal varlığının korunması değil, banka ve kredi kurumlarının ve dolayısıyla bilişim sistemlerinin güvenilirliğinin korunmasını da amaçlar. Bu anlamda somut olay çerçevesinde değerlendirilmek suretiyle banka ve kredi kurumu da suçtan zarar gören olabilecektir. Kredi kartı dolandırıcılığı suçu bakımından zarar görenler için şikayet dilekçesi hazırlanması, yargılama sırasında müşteki vekilliği, takipsizlik kararlarına itiraz edilmesi, istinaf veya temyiz dilekçesi sunulması aşamalarında Ankara avukat hukuki danışmanlığı almanız oldukça faydalı olacaktır.

  Maddeden anlaşılacağı üzere failin kartı nasıl elde ettiği önemsizdir. Fail kartı kart sahibinden emanet olarak almışsa veya kart faile banka çalışanı tarafından teslim edilmişse dahi failin bir başkasına ait kartı kullanarak yarar sağlaması halinde suç meydana gelecektir.

  Diğer hükümden yine farklı olarak 2.fıkradaki suçun işlenebilmesi için failin yarar sağlaması şart değildir. Yalnız sahte kredi kartının devredilmesi veya kabul edilmesi de suç teşkil etmektedir. Kredi kartı dolandırıcılığı suçunun mutlaka alanında uzman bir Ankara ceza avukatı tarafından takip edilmesi gereklidir.

 3. TCK m.245/A’da geçen suç da yine 245.maddenin uzantısıdır. Madde 245’te geçen suçun bilişim sistemleri kullanmak yoluyla yasak cihaz ve programlar aracılığıyla işlenmesi halinde ortaya çıkmaktadır. Bu maddeye göre bu cihaz ve programları imal etmek, ithal etmek, sevk ve nakletmek, depolamak, kabul etmek ve satışa arz etmek suç teşkil eder. Fail, bundan yarar sağlamasa dahi suç meydana gelir.

İşlenen kredi kartı dolandırıcılığı suçunun TCK bakımından hangi unsurları barındırdığının tespiti gerek şikayet dilekçesi hazırlanmasında gerek ise savunma dilekçesi hazırlanmasında oldukça büyük önem arz etmektedir. Bu kapsamda dava takip süreci alanında uzman bir Ankara avukat danışmanlığında yürütülmelidir.

KREDİ KARTI DOLANDIRICILIĞI SUÇU ŞİKAYETE TABİİ Mİ? UZLAŞTIRMA KAPSAMINDA MI?

Kredi kartı dolandırıcılığı suçu şikayete tabi olan suçlar arasında yer almaz. Eylemin gerçekleşmesinden sonra savcılığın mağdurun bildirmesi veya kendiliğinden öğrenmesi üzerine soruşturma başlatması gerekmektedir.

Şikayete tabii olmaması nedeniyle de mağdurun şikayetten vazgeçmesi gibi bir durum söz konusu olmayacaktır. Mağdurun vazgeçmesi soruşturma ve dava sürecini etkilemeyecektir ancak bu beyanları mahkemede kanaat oluşturabilir.

Bununla birlikte şikayete de tabii olmadığından uzlaştırma kapsamında değildir.

KREDİ KARTI DOLANDIRICILIĞI CEZASI 2023

Kredi kartı dolandırıcılığının cezasının ne olduğunun tespiti için öncelikle suçun hangi madde kapsamında değerlendirildiği tespit edilmelidir.

TCK m.158/1-f nitelikli dolandırıcılık kapsamında değerlendirildiğinde hapis cezasının alt sınırı dört yıldan, adli para cezasının miktarı suçtan elde edilen menfaatin iki katından az olmayacak şekilde;

TCK m.245 banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması kapsamında değerlendirildiğinde yine hangi fıkra kapsamında değerlendirildiğine göre değişmekle birlikte kabaca en az 3, en fazla 8 yıl hapis cezası ve en fazla 10bin güne kadar adli para cezası;

TCK m.245/A yasak cihaz ve programlar kapsamında değerlendirildiğinde bir yıldan üç yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

CEZAYI ARTTIRAN, KALDIRAN VEYA AZALTAN NEDENLER

 1. TCK m.159 a göre 158/1-f’deki suç bir hukuki ilişkiye dayanan alacağın tahsil edilmesi amacıyla işlenmişse ceza, 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası veya adli para cezasıdır. Bu halde suç şikayete bağlı niteliktedir.
 2. TCK m.168’deki etkin pişmanlık hükümleri uygulama alanı bulur. TCKm.158/1-f’deki nitelikli dolandırıcılık hükmü ve 245.maddenin ilk hükmü etkin pişmanlık hükümleri kapsamında değerlendirilebilir. Yani madde 245 açısından suç konusu sahte kredi kartı olmadığı sürece etkin fail pişmanlık hükümlerinden faydalanabilir.

  Failin mağdurun zararını soruşturma ve kavuşturmanın hangi aşamasında ve ne kadarını karşıladığına göre faile verilecek ceza indirimi de değişmektedir.

 3. TCK m.245/4 hükmüne göre 245/1-2-3’teki suçlar, eşlerin veya aynı konutta yaşayan kardeşlerin birbirine karşı işlemesi halinde veya üstsoy, altsoy ve birbirine bu derece yakın kayın hısımlarının birbirine karşı işlemesi halinde de fail hakkında cezaya hükmolunmaz.
 4. TCK m.31 yaş küçüklüğü hükümlerine göre kredi kartı dolandırıcılığı suçunun 18 yaşından küçük kişilerce işlenmesi halinde failin cezasında indirim yapılabilir, ceza verilmeyebilir veya güvenlik tedbirlerine hükmolunabilir.

KREDİ KARTINDAN DOLANDIRILMAMAK İÇİN NE YAPILMALIDIR?

Günümüzde en çok işlenen suçlardan biri kredi kartı dolandırıcılığı suçu olarak karşınıza çıkıyor. Peki, kredi kartı dolandırıcılığı ile karşı karşıya kalanlar ne yapmalıdır?

 1. Hiçbir şekilde güven vermeyen sitelerden alışveriş yapmamalısınız.
 2. İnternet üzerinden kredi kartı bilgilerinizi paylaşmamalısınız.
 3. 3D güvenlik sistemi olmayan sitelerden uzak durmalısınız.
 4. Kartınızın kullanıldığını fark ettiğiniz anda durumu bankanız ile paylaşmalısınız.
 5. Yapılan harcamalar için itiraz hakkınız bulunmaktadır.
 6. İtiraz edilmediği durumlarda harcamalardan sorumlu tutulacaksınız.

Sık Sorulan Sorular

Kredi kartı dolandırıcılığında para geri alınabilir mi?

Ödemesi tamamlanmış olmamak kaydıyla, 1 hafta içerisinden itiraz edilmesi halinde banka tarafından ilgili para geri ödenmektedir.

Kredi kartımdan dolandırıldım ne yapmalıyım?

Suça ilişkin ihbar veya şikayet, Cumhuriyet Başsavcılığına veya kolluk makamlarına yapılabilir. Bu aşamada Ankara avukat desteği alınması tavsiye edilmektedir.

Kredi kartı dolandırıcılığı suçu şikayete tabi mi?

Hayır, kredi kartı dolandırıcılığı suçu şikayete tabi olmaksızın savcılık tarafından resen soruşturulur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir