İçeriğe geç

Ortaklığın Giderilmesi Davası

Ortaklığın giderilmesi davası, halk arasındaki yaygın ifadesi ile izale-i şuyu davası şeklinde bilinmektedir. Ortaklığın giderilmesi davası, elbirliğiyle mülkiyete veya paylı mülkiyete tabi olarak sahip olunan taşınır veyahut taşınmaz mallar üzerindeki ortaklar arasındaki paydaşlığın giderilmesi amacıyla açılan bir dava türüdür. Ortaklığın giderilmesi davası ile amaçlanan, kişisel mülkiyete geçişi sağlamaktır.

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASI

Ortaklığın giderilmesi davasını açma hakkı her paydaşa aittir. Paydaşlar, bir araya gelmeden de bu davayı açabilirler. Ancak, ortaklığın giderilmesini isteyen bir paydaş, bu dava açılacaksa diğer tüm paydaşlara karşı açmak zorundadır. Ortaklığın giderilmesini isteyen davacı haricindeki tüm paydaşlar bu davada davalı olmalıdır. Yani, ortaklığın giderilmesi davasında paydaşlar arasında zorunlu bir dava arkadaşlığı vardır. Ortaklığın giderilmesi amacıyla dava açmış bulunan davacı, bu davadan vazgeçmiş olsa dahi hakim davalılara ‘’bu davaya devam etmek isteyip istemediklerini’’ sormaktadır. Bir tane paydaş/ortak dahi davaya devam etmek isterse ortaklığın giderilmesi davası mahkeme tarafından sürdürülecektir.

Ortaklığın giderilmesi davasında ortakların paylarına kavuşabilmesi için iki farklı yöntem kullanılmaktadır: Bunlar; aynen taksim yöntemi ve satış suretiyle ortaklığın giderilmesi yöntemidir.

“Aynen Taksim” Suretiyle Ortaklığın Giderilmesi Usulü

Türk Medeni Kanunu madde 699’a göre, paydaşlar arasında malın bölüşümünde anlaşmazlık olduğunda, bir paydaşın talebi üzerine malın aynen bölünerek paylaştırılması gerekmektedir. Eğer paylaştırılma sonucunda değerler arasında eşitlik sağlanamazsa, eksik değerdeki parçaya para eklenerek karar verileceği hüküm altına alınmıştır. Aynen taksim yöntemi uygulanması ortaklığın giderilmesi davalarında öncelikli amaçtır. Örneğin, 3 tarla ve 3 mirasçı varsa, her mirasçıya bir tarla verilerek aynen taksim gerçekleştirilecektir. Bu nedenle, bir paydaşın ortaklığın aynen taksim yoluyla giderilmesini talep etmesi ve malın aynen bölünebilir olması durumunda, hâkim aynen taksimin şartlarını araştırır. Mümkünse malın aynen bölünerek paylaştırılması kararlaştırılır. Ortaklığın giderilmesi dava sürecinde Ankara miras avukatı ile çalışarak hak ve menfaat kayıpları yaşamanın önüne geçebilirsiniz.

“Satış Suretiyle” Ortaklığın Giderilmesi Usulü

Ortaklığın giderilmesi davasına konu taşınır veya taşınmaz malın icra marifetiyle satışı yapıldıktan sonra satıştan elde edilen bedelin ortaklara pay edilmesi işlemidir. İlgili taşınmazın aynen taksimi mümkün değilse veya taraflardan biri aynen taksim talebinde bulunmuyorsa, ortaklık satış yoluyla sonlandırılır. Bu satış işlemi genellikle icra dairesi veya satış memurluğu aracılığıyla gerçekleştirilir. Satış şekli açık artırma veya pazarlık yöntemiyle gerçekleştirilebilir. Ancak önemli bir nokta, davanın tarafları satış işleminin yalnızca kendi aralarında gerçekleşeceği konusunda mutabık kalırlarsa satış yalnızca ortaklar arasında gerçekleşecektir. Mutabakat sağlanamamışsa satış işlemi halka açık bir şekilde gerçekleştirilir ve üçüncü bir kişiye de satış yapılabilir. Satış işleminden kaynaklanabilecek mağduriyetlerin önlenmesi için Ankara avukat ve Ankara miras avukatı, yazılı veya sözlü danışmanlık hizmetiyle sizlere yardımcı olacaktır.

Ortaklığın Giderilmesi Davasında Yetkili ve Görevli Mahkeme

Ortaklığın giderilmesi davasında, yetkili mahkeme ilgili taşınmazın bulunduğu yer mahkemesidir. Görevli mahkeme ise Sulh Hukuk Mahkemeleridir. Örnek olarak, eğer ortaklığın giderilmesi davası Ankara Beypazarı’nda bulunan bir taşınmaza ilişkin ise yetkili ve görevli mahkeme Beypazarı Sulh Hukuk Mahkemesi olacaktır.

Ortaklığın Giderilmesi Davası Ne Kadar Sürer

Ortaklığın giderilmesi davasının tam olarak ne kadar süreceği konusunda kesin bir tahminde bulunmak zordur. Bu süre, davadaki ortakların/tarafların sayısına, taraf adreslerinin ulaşılabilirliğine, tebligatların ulaşma durumuna, davayı takip eden vekil olup olmamasına, yurtdışında ikamet eden ortakların olup olmamasına, satış talebinde bulunulup bulunulmadığına gibi faktörlere bağlı olarak değişkenlik gösterebilecektir. Genel olarak ortaklığın giderilmesi davaları 12 ile 15 ay gibi bir sürede sonuçlanmaktadır. Davanın neticelenme süresi hakkında kesin bir bilgi almak ve dava sürecinde usuli hatalar yapmamak için Ankara miras avukatı veya Ankara avukattan hukuki destek almanız tavsiye edilir.

Sonuç olarak; İzale-i şuyu davası, ortak mülkiyet halinde bulunan bir taşınmazın paydaşları arasında yapılan anlaşmazlıkların çözümü için açılan bir davadır. Bir taşınmaz üzerinde birden fazla kişi pay sahibi ise, herbir pay sahibi, taşınmaz üzerindeki ortaklığın sona erdirilmesini talep edebilir. İzale-i şuyu davası, taşınmazın paydaşlar arasında nasıl paylaşılacağını belirlemek amacıyla açılır. Türk hukukunda bu dava türü ile paydaşların haklarının korunması ve mülkiyet ilişkilerinin düzenlenmesi amaçlanmaktadır. Ankara avukat, İzale-i şuyu davası sürecinde hak ve menfaat kaybı yaşamamanız ve hızlı netice almanız konularında sizlere hukuki destek olacaktır.

Sık Sorulan Sorular

Paydaşlardan birinin ölmesi halinde ne yapılmaktadır?

Paydaşlardan/ortaklardan birinin ölmesi durumunda ölen kişinin tüm mirasçılarının davaya dahil edilmesi gerekmektedir.

Ortaklığın giderilmesi Davası Harç Ne Kadar

Ortaklığın giderilmesi dava açan paydaş maktu harç ve giderleri ödemek durumundadır. Bu tutar ortalama 1.250,00 TL civarındadır.

Ortaklığın Giderilmesi Davası Ne Kadar Sürer

Mahkemenin dosya yoğunluğuna ve taraf teşkili sağlanması durumuna bağlı olarak yaklaşık olarak 12-15 ay arasında sürmektedir.

Ortaklığın Giderilmesi Davası Nasıl Engellenir?

Hayır,Taraflar taşınır taşınmaz malların paylaşımı konusunda anlaşma yapabilir veya TMK 698 madde uyarınca ortaklar aralarında yapacakları bir anlaşma ile maksimum 10 yıllık süreye tabi olmak üzere ortaklığın giderilmesini talep edebilme hakkını sınırlayabilirler. Ankara avukat aracılığıyla hukuki sorunlarınız doğmadan önce önleyici avukatlık hizmeti almanız tavsiye edilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir