İçeriğe geç

Hizmet Tespit Davası

İş hukuku avukatı

Hizmet Tespit Davası: İşçinin bir işveren nezdinde sigortasız çalıştığı dönemi tespit ettirip, prime esas olarak saydırmak ve erken emeklilik için açılan davaya denilmektedir. Somutlaştırmak gerekirse, işçinin çalıştığı, fiili olarak hizmet verdiği ve sigortasının yapılmadığı ya da sigortasının yapılıp, sigorta priminin ödenmediği durumlara karşı işçinin vermiş olduğu hizmetin tespit edilebilmesi için açabileceği davadır. Prim ödenmesi ise “Prim Tespit Davası” açılabilir. Bu dava için Ankara avukatlık danışma hizmeti almanızı tavsiye ederiz

Makalemizde hizmet tespit davası ile ilgili genel çerçeveden bilgi verilecektir. Unutulmamalıdır ki her dava konusu kendine has çözümlemeler gerektirmektedir. Hem bu nedenle ve hem de dava sürecinde hak kaybı yaşamamanız adına davanızı mutlaka bir avukatla birlikte yürütmenizi, Ankara avukatlık, İş hukuku avukatı ankara danışmanlık hizmeti almanızı tavsiye ederiz.

Hizmet Tespit Davası Şartları

Hizmet tespit davası şartları; usulen dava dilekçenizde olması zorunlu unsurlardır. Dava tespit davası olup, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) da davaya müdahil olduğundan usuli hata olması durumunda davanız reddedilecektir. Bu nedenle ankara avukat hizmeti alınız.

Hizmet tespit davası şartları :

 • Davayı açacak işçinin 5510 sayılı kanunda sigortalı sayılan kişilerden olması gerekir.
 • İşyerinin 5510 sayılı kanunda belirtilen şartlara bir çalışma yeri olması gerekir.
 • Hak düşürücü süre dolmadan önce dava açılmalıdır. (istisnaları mevcut)
 • SGK sigortasız iş görme halini hizmet tespit davasından önce tespit etmemiş olmamalıdır.
 • İşçi fiilin söz konusu işyerinde çalışmış olmalı ve bu çalışması SGK’ya bildirilmemiş yahut eksik prim günü bildirimi yapılmış olmalıdır.

Hizmet Tespit Davasında Taraflar

Hizmet tespit davasında taraflar ; Sosyal sigorta ilişkisi yani hizmet tespit davasını ilgilendiren sosyal sigortalı olma hali esasen kamu hukukuna ilişkindir. Bu nedenle hizmet tespit davasında taraflar işçi, işveren ve Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan oluşmaktadır.

5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanununun 7/3 maddesi (Ek: 10/9/2014 – 6552/64 md.)  uyarınca dava SGK’ ya resen ihbar edilir ve kurum davaya fer’i müdahil olarak katılır.

İşveren, çalıştırdığı işçinin sigortasını yaptırmadan yahut eksik yatırarak kayıt dışı çalıştırıyorsa, işçi sosyal güvenlik hakkından mahrum kalırken Kurum da bu nedenle alması gereken primi işverenden alamaz duruma düşmektedir. Dolayısıyla işverenin bu eyleminden dolayı iki taraflı bir zarar ortaya çıkmaktadır.

Davadan Feragat

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun vermiş olduğu bir kararda davanın kamu düzenine ilişkin olması nedeniyle bu davadan feragat edilemeyeceği yönünde hüküm kurulmuştur. “Davadanferagat edilse dahi hâkimin davaya devam etmesi gerektiği” yönünde kararlar bulunmakla birlikte bunun aksi görüşünce olunan kararlar da mevcuttur. Bu nedenle davayı açmadan önce ve dava aşamasında kendinizi Ankara avukatlık & İş davası avukatı temsil ettirmek önem arz etmektedir.

Deliller Ve İspat

Hizmet tespit davasında her türlü delil ileri sürülebilir. Hizmet Tespit Davasında aşağıda sayılan şeyler delil olabilir.

 1. Tanık (taraflar tanık listesi verir + mahkeme resen tüm bordro tanıklarını dinler)
 2. Fotoğraf, Video
 3. Keşif
 4. Müfettiş Tutanakları
 5. Maaş Dekontu
 6. Bordro, Pauntaj Tablosu
 7. Ve sair Sigortasız çalıştığınıza dair her türlü delil

Bu davada deliller ve ispat kapsamı oldukça geniş olmakla birlikte her olayda kullanılabilecek deliller ve ispat yöntemi farklı olabileceği için alanında uzman bir İş hukuku avukatı ile davanızı yürütmenizde yarar bulunmakta olup, Ankara avukat danışmanlık hizmet almanızı şiddetle tavsiye ederiz.

Hak Düşürücü Süre

            Hizmet tespit davasında 5 yıllık hak düşürücü süre söz konusudur. Hak düşürücü süre sigortasız çalıştığınız dönemin bitişinden itibaren başlar. Örneğin 12.05.2015- 13.09.2017 tarihleri arasında sigortasız çalışan bir işçinin hizmet tespit davası zamanaşımı 01.01.2018 tarihinden itibaren başlar

            Hizmet tespit davasında zamanaşımının istisnaları da mevcuttur. Bunlar SGK’ nın sizin sigortalılığınızdan haberi olduğu hallerdir. Örneğin sigorta girişinizin olduğu ama çıkışınızın verilmediği bir işyerine her zaman bu davayı açabilirsiniz. Hizmet tespit davasında zamanaşımının istisnalarını öğrenmek için ankara avukatlık & iş hukuku avukatı na danışınız.

İşçinin Menfaati

Hizmet tespit davasında işçinin menfaati; teknik olarak hukuki yararın bulunmasıdır. Aşağıda sayılan hallerin olmaması durumunda hizmet tespit davanız, hukuki yarar yokluğundan reddedilecektir.

 • Eksik sigortalılığın tamamlanması,
 • Eksik sigortalılığın tamamlanmasına bağlı olarak alınacak emekli maaşının yükselmesi,
 • Emeklilik süresinin hizmetin tespitine göre kısalması veya belirlenmesidir.

Sigortalılık süresi ve sigortalı olunan süre boyunca yatırılan prim dâhilinde emeklilik belirlenmektedir. Eğer bunlar yapılmamışsa ya geç emeklilik sorunu doğar ya da emekli maaşı miktarı düşer.

Emeklinin Hizmet Tespit Davası

Emeklinin hizmet tespit davası ; emekli olmak tekrar sigortalanarak çalışmaya engel değildir. Emekli olan işçiler için destek primi ödenmektedir. Yani burada işçi destek priminin ödenmesi karşılığında çalışma yapılmaktadır. Emekli olan işçilerin de bu şekilde kayıt dışılığı söz konusu ise emekli maaşı alanlar da bu davayı açma hakkına sahip olacaktır.

2022 Aralık ayında EYT’liler ilişkin düzenlenmesi beklenen yeni yasa ile birlikte emeklinin hizmet tespit davası konusu önem kazanmıştır. 8 Eylül 1999 tarihinden önce kayıt dışı çalışması mevcut olan EYT’lilerin hizmet tespit davası açarak emekli olabilme durumunun mevcut olabileceği hakkındaki yazımız için https://www.halilkaanemektar.av.tr/makale/prim-gunu-eksik-olanlara-emeklilik linkine tıklayabilirsiniz.

Görevli Mahkeme

Hizmet tespit davasında görevli mahkeme İş Mahkemeleridir. İş Mahkemesi bulunmayan yerlerde İş Mahkemesi sıfatıyla görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesi olacaktır.

Yetkili Mahkeme

Hizmet tespit davasında yetkili mahkeme genel kural gereğince işçinin yerleşim yeri mahkemesi olacaktır. İşçinin çalışmış olduğu işyerinin bulunduğu yer mahkemesi de hizmet tespit davasında yetkili mahkeme olabilecektir. Davanın yetkili mahkemede açılması dava şartlarından biri olup, usulen yapılan eksiklikler nedeniyle hak kaybına uğramamanız adına alanında uzman İş davası avukatı ile çalışmanızı, Ankara avukat danışmanlık hizmeti almanızı tavsiye ederiz.

Hizmet Tespit Davası Sıkça Sorulan Sorular

Hizmet tespit davasında arabulucuk şartı var mı?

Yok

Hizmet Tespit Davasında Zamanaşımı kaç yıl ?

İşten ayrıldıktan sonra 5 yıl. Ancak istisnaları mevcut olup, avukatınıza danışabilirsiniz

Hizmet Tespit Davası avukatlık ücreti

2022 yılı için hizmet tespit davası avukatlık ücreti 5100 TL dir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir