İçeriğe geç

Tonaj Cezası

Tonaj Cezası

Tonaj cezası, yük taşıyan aracın kantara girmemesi, denetim noktalarında gerekli kontrollerin yapılmasına izin verilmemesi ya da yapılan kontrollerde taşınması gereken yasal yük miktarının aşımı halinde uygulana bir cezadır. Motorlu taşıtların bir yolcu taşıma sınırı olduğu gibi yük taşıyan araçların da belli bir kapasitede yük taşıma sınırı bulunmaktadır. Tonaj cezası yük taşıyan aracın yük taşıma kapasitesini ne kadar aşmış olduğu ile ilgili olarak kademeli olarak değişiklik gösterir. Tonaj miktarını %20 aşan bir araç ile tonaj miktarını %50 oranında aşan araca uygulanan tonaj cezası da aynı olmayacaktır.

Tonaj cezası nedir?

Tonaj cezası nedir sorusu yük taşıyan araç sürücüleri tarafından oldukça merak edilen bir soru olarak karşımıza çıkmaktadır. Tonaj, aracın taşıyabileceği toplam yükün ilgili kanunlarca ton cinsinden ifadesidir. Karayolları Trafik Kanununun m.65/1-b hükmüne göre aracın taşıdığı yük, azami yüklü ağırlıktan veya izin verilen azami ağırlıktan fazlaysa işleten ve gönderen adına ayrı ayrı idari para cezası uygulanır. Araçların Yüklenmesine İlişkin Ölçü Ve Usuller İle Tartı Ve Boyut Ölçüm Toleransları Hakkında Yönetmelik’in m.5/ç hükmünde, araçların taşıyabileceği azami ağırlıklar aracın özelliklerine göre sayılmıştır. Tonaj cezası ve tonaj cezasına itiraz süreci ile ilgili daha detaylı bilgi almak için mutlaka bir Ankara avukat hukuki desteği almanız gerekmektedir.

Tonaj cezasına itiraz 2023

Tonaj cezasına itiraz 2023; Her ne kadar araç kanunda belirtilen azami ağırlığı ihlal etse de idari para cezasına hükmedilmesi için KTK m.65/3 hükmünden de anlaşılacağı üzere azami ağırlığın %10′ dan fazlasının aşılması gerekmektedir. Eğer tonaj ihlalinin %10’ dan az olduğu halde trafik idari para cezası uygulanırsa bu halde ceza tutanağının iptali için mahkemeye başvurmak mümkündür. Tonaj cezasına itiraz 2023 için Ankara avukat danışmanlığı alınması şiddetle tavsiye olunur.

Tonaj cezasına itiraz süreci Ceza tutanağının tebliğinden itibaren 15 gün içinde tutanağın iptali istemiyle, Sulh Ceza Hakimliğinde yapılabilecektir. Bunun yanında cezai işlem kişiye tefhim edilmişse, cezanın uygulanma tarihinden itibaren itiraz süresi başlayacaktır. İtirazın bu süre içinde yapılmaması halinde ceza kesinleşir.

Mahkemece itiraz talebi kabul edilirse ceza ödenmişse iadesine; ödenmemişse talebin kabulüne karar verilip cezai işlem iptal edilir. Tonaj cezasına itiraz işleminin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için alanında uzman bir Ankara avukat danışmanlığı alınmalıdır.

Ancak diğer taraftan işleten ve gönderen tarafların yüklerini yüklerken bu tolerans sınırlarına göre değil azami yüklü ağırlıklarına göre yükleme yapmaları gerekmekte olup azami yüklü sınırın üzerinde toleranslı miktar dahilinde yapılan yükleme neticesinde oluşan bu fazlalıkların kendi lehlerine yorumlanmasının hakkaniyetli olmayacağı da mahkeme kararlarıyla sabittir.

Tonaj/Kantar cezası ne kadar?

İdari para cezası miktarı tonaj sınırının yüzdelik olarak ne kadar ihlal edildiğine göre değişiklik göstermektedir. 2022 yılında tonaj ihlalinde ceza miktarı en aşağı 3330 TL iken; 2023 yılında yeniden değerleme oranının %122,9 olarak belirlenmesiyle en aşağı ceza miktarı 4.092 TL olarak uygulama alanı bulacaktır. Günümüz ekonomik şartlarında hiç de az olmayan bir ceza mikarı ile karşı karşıya kalınması halinde; ilgili tonaj cezasına itiraz işlemleri için Ankara avukat hukuki yardımı alınmalıdır.

Tonaj cezası itiraz dilekçesi

İlgili tonaj cezasının iptali için öncelikli olarak cezaya hangi sebeplerle itiraz edileceği kesin bir şekilde tespit edilip, sulh ceza hakimliğine başvuruda bulunulmalıdır. Tonaj cezasına itirazın sulh ceza hakimi için dikkate alınabilmesi yazılan tonaj cezasına itiraz dilekçesinin içeriğine ve itiraz sebeplerine doğrudan bağlıdır. Siz değerli okuyucularımız için hazırlamış olduğumuz Tonaj cezasına itiraz dilekçesi aşağıda takdirlerinize sunulmuştur.


TONAJ CEZASINA İTİRAZ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

……. SULH CEZA HAKİMLİĞİNE

İTİRAZ EDEN               :  ….İNŞ. İTH. İHR. SAN TİC LTD ŞTİ.

                  Vergi no:

                  (ADRES)

VEKİLİ                           : Av. Halil Kaan EMEKTAR

                             Ziyabey Caddesi 1419 Sokak No:7/4 Balgat /Çankaya/ ANKARA

KARARINA İTİRAZ

EDİLEN                          : KGM 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TOROSLAR/MERSİN

T. TARİHİ                      : 05/09/2022

İTİRAZ KONUSU         : … plakalı araç hakkında düzenlenen ../../.. tarihli ve .. sayılı  maddi hatalı Trafik idari para cezası karar tutanağına itirazlarımızdan ibarettir.

AÇIKLAMALAR           :

      ../../../ tarihinde  Müvekkile ait, … plakalı araç ile 42.210 kg ağırlık taşıdığı iddiası ile tonaj sınırını 210 kg aşması sebebiyle tonaj ihlalinden hakkında 3330 TL idari para cezası uygulanmıştır. (EK:1 İDARİ PARA CEZASI) İşbu idari para cezası müvekkile ../../.. tarihinde tebliğ edilmiştir. Ancak aşağıda belirteceğimiz sebeplerle itiraz konu maddi hatalı olup, haksız ve hukuka aykırı olarak tanzim edilmiştir. Şöyle ki; 

KANUNDA BELİRTİLEN %10 SINIRI AŞILMAMIŞTIR

Karayolları Trafik Kanunu m.65/1-b’ye göre araçların yüklenmesinde, yönetmeliklerle belirlenen ölçü ve esaslara aykırı olarak azami yüklü ağırlığın veya izin verilen azami yüklü ağırlığın aşılması halinde ilgili madde hükmünün 3.fıkrasından da anlaşılacağı üzere azami ağırlığın %10’dan fazlasını aştığı halde idari para cezasına hükmedilecektir. Tonaj sınırı müvekkilimin kullandığı araç için 42.000 kilogramdır. Müvekkil ise tonaj sınırını 210 kg ile geçmiştir. Tutanakta da not düşüldüğü üzere müvekkilimin kullandığı araçta tonaj ihlali %10’dan azdır. Bu sebeple idari para cezası hukuka aykırıdır. Bu nedenle iptalini talep etme zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER   : Karayolları Trafik Kanunu, HMK ve diğer ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER   : Trafik İdari Para Cezası Tutanağı ve her türlü yasal delil.

NETİCE VE TALEP     : Yukarıda açıklamış olduğumuz nedenlerle ve sayın mahkemenizce resen tespit edilecek sair hususlar neticesinde;

Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü tarafından kesilen ../../.. tarihli ve …. Sayılı maddi hatalı Trafik idari para cezasının İPTALİNE, yargılama giderleri ve vekalet ücretine hükmedilmesini saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim. ../../2023

DAVACI VEKİLİ      

Av. Halil Kaan EMEKTAR

(e-imzalıdır.)           

EK :

1. Trafik İdari Para Cezası Tutanağı

2. Müvekkilin TMO/ İSKENDERUN silosundan çıktığı 07/06/2022 tarih ve 15:12 saatinde tartıldığına ve 42 TON’ dan az tonajı olduğuna dair yük tartım kartelesi


Tonaj Cezası Sık Sorulan Sorular

Tonaj cezası itiraz nereye yapılır?

Sulh Ceza Mahkemesi’ne itiraz edilmektedir.

Tonaj/kantar cezası ne kadar?

Tonaj aşımına göre ceza miktarı da değişkenlik göstermekle birlikte, 2023 yılı için 4.092 TL’dir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir